26 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Тест." Значення виразу." Алгебра 11

Про матеріал
Матеріал для організації повторення на уроках алгебри 11 клас.Тема: "Вирази зі степенем, тригонометричні вирази."
Перегляд файлу

 

Матеріали для організації підготовки до ЗНО, алгебра 11

 Тема: «Значення виразу»

Мета:повторити основні прийоми і методи спрощення виразів та  їх застосування для знаходження значення виразів.

І.СТЕПІНЬ

(повторення властивостей степеня з раціональним показником)

Знайти значення виразу:


`*`(`^`(7, 5), `*`(`^`(2, 5))); -1; `^`(14, 5).  

 

`*`(`^`(3, 9), `*`(`^`(4, 9))); -1; `^`(12, 7).  

 

`/`(`*`(`^`(4, 2.9), `*`(`^`(7, 2.4))), `*`(`^`(28, 1.4))).  

 

`+`(19, `-`(`*`(`*`(`^`(9, `/`(1, 11))), `*`(`^`(9, `/`(10, 11)))))).  

 

`+`(9, `-`(`*`(`^`(4, `/`(1, 5)), `*`(`^`(2, `/`(3, 5)))))).  

 

`+`(5, `*`(`^`(25, `/`(1, 6)), `*`(`^`(5, `/`(2, 3))))).  

 

`+`(8, `-`(`*`(`^`(9, `/`(1, 7)), `*`(`^`(3, `/`(5, 7)))))).  

 

`+`(`-`(`*`(11, `*`(`^`(625, `/`(1, 4))))), 63).  

 

          `*`(`^`(6, `+`(sqrt(3), 9)), `*`(`^`(6, `+`(`-`(6), `-`(sqrt(3)))))).  

 

`*`(`^`(2, `+`(2, `-`(sqrt(10)))), `*`(`^`(2, `+`(`-`(4), sqrt(10))))).  

 

sqrt(`+`(`^`(225, 2), `-`(`^`(135, 2)))).  

 

`*`(`*`(`/`(1, `*`(`^`(x, 17))), `/`(1, `*`(x))), `*`(`^`(x, 21))) , якщо x = 4 . 

 

`*`(`*`(`/`(1, `*`(`^`(x, 11))), `/`(1, `*`(`^`(x, 3)))), `*`(`^`(x, 19))) , якщо x = 2 . 

 

`/`(`*`(`*`(`*`(`^`(a, 7.15)), `*`(`^`(a, 2.56)))), `*`(`^`(a, 5.71)))  , якщо a = 2  .  


 

 ІІ.ТРИГОНОМЕТРІЯ

Знайти значення виразу (повторення основної тригонометричної

тотожності ,тригонометричних формул подвійного кута):


`+`(`*`(`^`(`+`(`*`(`/`(1, 12), `*`(sin, `*`(Pi))), `-`(`*`(`/`(1, 12), `*`(cos, `*`(Pi))))), 2)), `-`(1)).  

 

 http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_29.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_31.gif.  Ї

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_33.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_36.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_38.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_39.gif.  

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_40.gif.  

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_41.gif.  

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_42.gif.  

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_43.gif.  

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_44.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_45.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_46.gif, якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_47.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_48.gif, якщоhttp://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_49.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_50.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_53.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_54.gif.  

`+`(sqrt(3), `-`(`*`(`/`(1, 12), `*`(sqrt(12), `*`(`^`(sin, 2), `*`(Pi)))))).  

`+`(`*`(sqrt(12), `*`(`^`(cos, 2), `*`(`*`(`+`(`*`(5, `*`(Pi))), `/`(1, 12))))), `-`(sqrt(3))).  

 

`*`(`*`(`+`(`*`(16, `*`(sqrt(2), `*`(cos)))), `+`(`*`(`/`(1, 3), `*`(Pi)))), `*`(cos, `*`(`*`(`+`(`*`(5, `*`(Pi))), `/`(1, 4))))).  

 

`*`(`*`(`+`(`*`(22, `*`(sqrt(6), `*`(cos)))), `+`(`*`(`/`(1, 4), `*`(Pi)))), `*`(cos, `*`(`*`(`+`(`*`(7, `*`(Pi))), `/`(1, 6))))).  

 

`*`(`*`(`+`(`*`(44, `*`(sqrt(2), `*`(cos)))), `+`(`*`(`/`(1, 4), `*`(Pi)))), `*`(cos, `*`(`*`(`+`(`*`(5, `*`(Pi))), `/`(1, 3))))).  

 

`*`(`*`(`+`(`*`(32, `*`(sqrt(2), `*`(cos)))), `+`(`*`(`/`(1, 4), `*`(Pi)))), `*`(cos, `*`(`*`(`+`(`*`(2, `*`(Pi))), `/`(1, 3))))).  

 

`+`(`*`(8, `*`(sqrt(6), `*`(sin, `*`(`*`(`+`(`*`(5, `*`(Pi))), `/`(1, 4)), `*`(cos, `*`(`*`(`+`(`*`(5, `*`(Pi))), `/`(1, 6))))))))) .  

`*`(`*`(`+`(`*`(4, `*`(tg, `*`(`*`(`+`(`*`(5, `*`(Pi))), `/`(1, 3)))))), tg), `*`(`*`(`+`(`*`(4, `*`(Pi))), `/`(1, 3)))).  

 

`+`(`*`(6, `*`(sqrt(6), `*`(sin, `*`(`*`(`+`(`*`(4, `*`(Pi))), `/`(1, 3)), `*`(cos, `*`(`*`(`+`(`*`(7, `*`(Pi))), `/`(1, 4))))))))) .  

`+`(`*`(6, `*`(tg, `*`(`*`(`+`(`*`(2, `*`(Pi))), `/`(1, 3)), `*`(ctg, `*`(`*`(`+`(`*`(5, `*`(Pi))), `/`(1, 6)))))))).  

 

`+`(`*`(21, `*`(`^`(sin, 2), `*`(alpha)))), якщо `*`(tg, `*`(alpha)) = sqrt(`/`(3, 11)) . 

 

`+`(`*`(9, `*`(`^`(cos, 2), `*`(alpha)))), якщо `*`(ctg, `*`(alpha)) = sqrt(`/`(4, 11)) . 

 

`+`(2, `*`(`+`(`*`(3, `*`(`^`(tg, 2), `*`(alpha, `*`(`^`(cos, 2)))))), alpha)), якщо `*`(sin, `*`(alpha)) = sqrt(`/`(2, 3)).  

 

`+`(`*`(12, `*`(`^`(sin, 2), `*`(alpha)))), якщо `*`(tg, `*`(alpha)) = sqrt(5).  

`+`(3, `*`(`+`(`*`(5, `*`(`^`(ctg, 2), `*`(alpha, `*`(`^`(sin, 2)))))), alpha)),  якщо `*`(cos, `*`(alpha)) = sqrt(`/`(3, 5)).  

`+`(`*`(16, `*`(`^`(cos, 2), `*`(alpha)))),  якщо `*`(ctg, `*`(alpha)) = sqrt(7).  

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_77.gif.  


`/`(`*`(`+`(`*`(3, `*`(cos(`+`(Pi, `-`(beta))))), sin(`+`(`*`(`/`(1, 2), `*`(Pi)), beta)))), `*`(cos(`+`(beta, `*`(3, `*`(Pi)))))) 

Знайти значення тригонометричних функцій:

 sin α,  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_82.gif.  

 

sin α,  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_83.gif.  

 

 sin α,  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_84.gif.  

 

sin α, якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_85.gif.  

 

`+`(`*`(7, `*`(sin, `*`(alpha)))),  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_87.gif.  

 

 cos α ,  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_88.gif.  

 

 cos α,  якщо `*`(sin, `*`(alpha)) = `*`(`+`(`*`(3, `*`(sqrt(11)))), `/`(1, 10)), `and`(`<`(Pi, alpha), `<`(alpha, `*`(`+`(`*`(3, `*`(Pi))), `/`(1, 2)))).  

 

cos α,  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_90.gif.  

 

 cos α,  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_91.gif.  

 

 cos α,  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_92.gif.  

 

 tgα,  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_93.gif.  

 

 tgα,  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_96.gif.  

 

 tg α,  якщо `*`(cos, `*`(alpha)) = `+`(`/`(`*`(5), `*`(sqrt(34)))), `and`(`<`(`*`(`+`(`*`(3, `*`(Pi))), `/`(1, 2)), alpha), `<`(alpha, `+`(`*`(2, `*`(Pi))))).  

 

 tg α,  якщо `*`(sin, `*`(alpha)) = `+`(`/`(`*`(3), `*`(sqrt(109)))), `and`(`<`(`+`(`*`(`/`(1, 2), `*`(Pi))), alpha), `<`(alpha, Pi))  

 

 tgα,  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_99.gif.  

 tgα,  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_100.gif.  

 

 tgα,  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_101.gif.  

 

cos α,  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_102.gif.  

 

 sin α,  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_103.gif.  

 sin(`+`(`*`(`+`(`*`(7, `*`(Pi))), `/`(1, 2)), `-`(alpha))),  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_105.gif.  

 

 `+`(`-`(`*`(5, `*`(sin(`+`(`*`(`+`(`*`(3, `*`(Pi))), `/`(1, 2)), `-`(alpha))))))),  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_107.gif.  

 

 `+`(`*`(7, `*`(sin(`+`(`*`(`+`(`*`(5, `*`(Pi))), `/`(1, 2)), alpha))))),  якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_109.gif.  

 

 

 

 

 

ІІІ. ЛОГАРИФМИ 

Знайти значення виразу( повторення властивостей логарифмів):


 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_110.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_111.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_112.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_113.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_114.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_116.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_117.gif .  

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_119.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_120.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_121.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_122.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_123.gif.  

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_124.gif.  

 

http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_125.gif, якщо http://www.dnu.narod.ru/ege_11/b7/images/e_126.gif.  

 

 

doc
До підручника
Алгебра (академічний, профільний рівень) 11 клас (Нелін Є.П., Долгова О.Є.)
Додано
22 березня
Переглядів
165
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку