2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Тестові завдання для тематичного контролю знань "Показникова та логарифмічна функції"

Про матеріал
Тестові завдання для контрольної роботи з алгебри. Зміст завдань відповідає діючій програмі для загальноосвітніх навчальних закладів які вивчають математику рівня стандарт. Запропоновані тести та орієнтовні критерії оцінювання допоможуть об’єктивізувати процес оцінювання, надійно і достовірно проаналізувати підготовку учнів, оцінити якість їх знань, рівень сформованих компетентностей і компетенцій. Різнорівневі й компетентнісні тестові завдання, з яких укладено варіанти тестів, допоможуть виявити різні рівні засвоєння навчального матеріалу, прогалини у підготовці і спроектувати заходи для їх усунення. Тести доцільно використовувати на етапі завершення вивчення теми.
Перегляд файлу

Тестові завдання  для тематичного контролю знань 

Схема нарахування балів за виконання завдань контрольної роботи: 

1.    Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють у 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді на завдання не надано.

2.    Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюють у 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку. 

3.    Завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюють у 0 або 2

бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді на завдання не надано. 

4.    Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюють у 0, 1, 2, або 3 бали. Максимальну кількість балів учень отримує якщо навів усі етапи розв’язання й обґрунтував їх, зробив посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував розв’язання задачі рисунками, графіками тощо.

Таблиця відповідності тестових балів оцінкам 

Кількість балів

Оцінка за шкалою 1–12 балів

0-1

1

2-3

2

4

3

5-6

4

7

5

8-9

6

10

7

11-12

8

13-14

9

15

10

16

11

17

12

Тема: Показникова та логарифмічна функції

Варіант І

 

Завдання 1-6 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких тільки ОДИН 

правильний. Виберіть  правильну, на вашу думку, відповідь та позначте її в бланку відповідей.

 

1.   Укажіть зростаючу показникову функцію. 

А

Б

В

Г

Д

1 𝑥

𝑓(𝑥) = ( )

3

𝑥

𝑓

 𝑥

𝑓

𝑓(𝑥) = 0,6𝑥

𝑓(𝑥) = 0,5𝑥

 

2.   Відомо, що 3𝑚 > 3𝑛. Порівняйте m та n.

А

Б

В

Г

Д

𝑚 > 𝑛

𝑚 < 𝑛

𝑚 = 𝑛

𝑚 ≥ 𝑛

Порівняти неможливо

 

3.   Обчисліть  log3 9.

А

Б

В

Г

Д

-3

0,5

23

32

2

 

4.Визначте кількість точок перетину графіків функцій  y = 5x та y = - x + 6.

А

Б

В

Г

Д

жодної

одна

дві

безліч

три

 

5. Розв’яж

іть рівняння log0,

25 (1 – x) =– 1.

 

 

А

Б

В

Г

Д

−3

21

2

3

4

 

6.  Обчисліть суму цілих розв’язків нерівності  .

А

Б

В

Г

Д

– 10

–9

–6

–5

5

 

Завдання 7 передбачає встановлення відповідностей.До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ доберіть один рядок, позначений БУКВОЮ.

 

7.  Установіть відповідність між виразами (1-4) та виразами (А-Д), які їм тотожно дорівнюють при 𝑎 > 0.

1

lg(10а)

А

10

2

lga10

Б

1 − 𝑙𝑔𝑎

3

10

𝑙𝑔 ()

𝑎

В

1 + 𝑙𝑔𝑎

4

10lga

Г

10lga

 

          

 

Д

a

Розв’яжіть завдання 8 і 9( з короткою відповіддю). 

 Відповіді  запишіть  у бланку відповідей, дотримуючись правил запису.

 

х2          1 2х3 (0,75) (1 )

8.                 Розв’язати нерівність   3       . У відповідь запишіть найбільше ціле число, яке  не є розв’язком нерівності.                                   

9.                 Розв’яжіть рівняння log72 xlog7 x2 3 0. Якщо рівняння має декілька коренів, у відповіді запишіть їх добуток.

 

Наведіть повне розв’язання завдання 10. 

Відповідь  та повне розв’язання запишіть у бланку відповідей. 

 

10.             Побудувати графік функції і вказати область визначення і область значень функції   𝑦 = |0.5𝑥 − 3|.                                

       Варіант ІІ

 

Завдання 1-6 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких тільки ОДИН  правильний. Виберіть  правильну, на вашу думку, відповідь та позначте її в бланку відповідей.

 

1. Укажіть спадну показникову функцію.

А

Б

В

Г

Д

𝑓(𝑥) = (3)𝑥

1 𝑥

𝑓(𝑥) = ( )

5

𝑓(𝑥) = 𝜋𝑥

3 𝑥

𝑓(𝑥) = ( )

2

𝑓(𝑥) = 2𝑥

 

                                                                                                                    1 𝑘          1

2.Визначте, яка умова виконується, якщо ( )      >  .

                                                                                                                   4              4

А

Б

В

Г

Д

k<l

kl

k = l

k>l

Неможливо визначити

 

3.Обчисліть log5 25. 

А

Б

В

Г

Д

-2

0,5

 

2

-0,5

 

1 𝑥

4. Визначте кількість точок перетину графіків функцій 𝑦 = ( )      та  

4 𝑦 = 3𝑥 + 7.

А

Б

В

Г

Д

жодної

одна

дві

безліч

три

5. Розв’яжіть рі

вняння  log(2𝑥

 

− 4) = −2.

 

 

А

Б

В

Г

Д

0,25

40,5

2,125

4

-4

 

6.Обчисліть кількість цілих розв’язків нерівності .

А

Б

В

Г

Д

5

6

7

8

4

 

Завдання 7 передбачає встановлення відповідностей.До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ доберіть один рядок, позначений БУКВОЮ.

 

7. Установіть відповідність між виразами (1-4) і їх числовими значеннями (АД).

1        𝑙𝑜𝑔       А        – 1 2 𝑙𝑜𝑔      Б       0 3     𝑙𝑜𝑔           В       0,5

4 Г                                                                          1

𝑙𝑜𝑔

                                                                    Д        2

 

Розв’яжіть завдання 8 і 9( з короткою відповіддю). 

 Відповіді  запишіть  у бланку відповідей, дотримуючись правил запису.

 

8.   Розв’яжіть рівняння log12 𝑥 + log12(𝑥 + 1) = 1. У відповіді запишіть корінь.

Якщо рівняння має декілька коренів, у відповіді запишіть їх добуток.

x27x6

9.   Розв’яжіть нерівність  (0,7) x3 ≤ 1. У відповіді запишіть найменше ціле

значення х, яке задовольняє нерівність.

 

Наведіть повне розв’язання завдання 10. 

Відповідь  та повне розв’язання запишіть у бланку відповідей. 

 

10.             Побудувати графік функції і вказати область визначення і область значень 𝑦 = |log2 𝑥|.

Відповіді 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І варіант  

Б

А

Д

Б

А

А

1-В, 2-Г, 3-Б, 4-Д

0

49

ІІ варіант 

Б

А

Г

Б

Г

В

1-В, 2-Б, 3-Д, 4-Г

3

1

 

pdf
Додано
23 березня
Переглядів
518
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку