11 клас. Підсумкова контрольна робота з геометрії

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
25 запитань
Запитання 1

Скільки граней у 8-кутній призмі?

варіанти відповідей

16

9

8

10

Запитання 2

Знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда з вимірами 3 см, 8 см, 7 см.

варіанти відповідей

18 см3

168 см3

56 см3

84 см3

Запитання 3

Ребро куба дорівнює 2 см.Чому дорівнює площа повної поверхні куба?

варіанти відповідей

 48 см2

  4 см2

  

 8 см2

  

  24 см2

  

Запитання 4

Якщо виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 8 см, 9 см і 12 см, то його діагональ дорівнює: 

варіанти відповідей

12 см

17 см


20 см

 

 29 см

Запитання 5

Розгортка якого многогранника зображена на малюнку?

варіанти відповідей
Запитання 6

На якому з рисунків зображено многогранник?

варіанти відповідей
Запитання 7

Якщо чотирикутна піраміда правильна, то її основою є...

варіанти відповідей

квадрат

ромб

прямокутник

трапеція

Запитання 8

Знайдіть площу поверхні прямокутного паралелепіпеда,

якщо його лінійні виміри 2см, 3см, 6 см.

варіанти відповідей

72 см2

30 см2

36 см2

 60 см2

Запитання 9

Радіус кулі √15 см. Де розміщена точка А, якщо вона віддалена від центра кулі на відстані 5 см?

варіанти відповідей

Поза кулею

На сфері

Всередині кулі

Визначити неможливо

Запитання 10

Знайдіть об’єм кулі, радіус якої дорівнює 6 дм. 

варіанти відповідей

864π дм3

288π дм3

96π дм3

48π дм3

Запитання 11

Висота циліндра відноситься до його радіуса як 3 : 2, а діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 10 см. Знайдіть радіус циліндра.

варіанти відповідей

3 см

4 см

6 см

8 см

Запитання 12

Твірна конуса дорівнює 6 см і утворює кут 60° з його висотою. Знайдіть висоту конуса.

варіанти відповідей

3 см

3√3 см

3√2 см

4 см

Запитання 13

Хорда основи конуса дорівнює 10 см і стягує дугу 60°. Через цю хорду і вершину конуса проведено переріз. Знайдіть його площу, якщо висота конуса дорівнює 5 см.

варіанти відповідей

52 см2

48 см2

50 см2

54 см2

Запитання 14

У циліндрі паралельно до його осі проведено площину, яка перетинає основу по хорді, яку видно з центра цієї основи під кутом 120°. Діагональ утвореного перерізу дорівнює 3 см і утворює з площиною основи кут 30°. Знайдіть радіус основи циліндра.

варіанти відповідей

3 см

4 см

1,5 см

2,5 см

Запитання 15

На рисунку зображено розгортку поверхні тіла, складеного з двох квадратів і чотирьох однакових прямокутників, довжина сторін яких дорівнює 4 см і 8 см. Визначте об’єм цього тіла.

варіанти відповідей

64см3

128см3

256см3

1024см3

144см3

Запитання 16

Скільки площин, паралельних заданій площині, можна провести через точку, що не належить цій площині?

варіанти відповідей

Одну

Дві

Безліч

Жодної

Запитання 17

Об’єм куба дорівнює 64 м3. Знайдіть площу однієї грані куба.

варіанти відповідей

4 см2

8 см2

16 см2

32 см2

Запитання 18

Основою піраміди є прямокутник зі сторонами 3 см і 4 см, а висота піраміди дорівнює 6 см. Обчисліть об’єм піраміди.

варіанти відповідей

72 см3

24 см3

36 см3

54 см3

Запитання 19

Площа сфери дорівнює 36π см2. Чому дорівнює об’єм кулі такого самого радіусу?

варіанти відповідей

36π см3

108π см3

27π см3

48π см3

Запитання 20

Осьовим перерізом циліндра є квадрат, а осьовим перерізом конуса —рівносторонній трикутник. Знайдіть площу повної поверхні циліндра, якщо радіуси основ циліндра й конуса рівні, а площа повної поверхні конуса дорівнює 48π см2.

варіанти відповідей

48π см2

96π см2

108π см2

84π см2

Запитання 21

Радіус основи циліндра дорівнює 4 см, а радіус основи конуса — 6 см. Знайдіть відношення об’єму конуса до об’єму циліндра, якщо їхні висоти рівні.

варіанти відповідей

3:2

1:3

1:1

3:4

Запитання 22

Обчисліть площу бічної поверхні правильної шестикутної піраміди, сторона основи якої дорівнює 8 см, а апофема — 12 см.

варіанти відповідей

288 см2

576 см2

144 см2

192 см2

Запитання 23

Точка K не належить площині квадрата ABCD, KO — перпендикуляр

до площини квадрата, точка O — центр вписаного в квадрат кола. Знайдіть

відстань від точки K до середини сторони AB, якщо DO = 8 см, KO = 7 см.

варіанти відповідей

9 см

18 см

14 см

12 см

Запитання 24

Трикутник зі сторонами 13 см, 14 см і 15 см обертається навколо середньої сторони. Чому дорівнює об’єм утвореного тіла обертання?

варіанти відповідей

255π см3

196π см3

586π см3

672π см3

Запитання 25

Осьовим перерізом циліндра є квадрат, діагональ якого дорівнює 8 см. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра.

варіанти відповідей

16π см2

48π см2

32π см2

96π см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест