9 клас - Підсумковий тест з теми "Магнітні явища"

Додано: 4 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Сила Ампера  – це сила,...

варіанти відповідей

з якою магнітне поле діє на рухомі заряджені частинки

з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом

з якою взаємодіють протони в ядрах атомів

з якою взаємодіють дві заряджені кульки

Запитання 2

Визначте магнітні полюси котушки

варіанти відповідей

Зліва - південний, справа - північний 

Зліва - північний, справа - північний

Зліва - південний, справа - південний

 Зліва - північний, справа - південний

Запитання 3

Як будуть взаємодіяти електромагніти, підвішені на нитках?

варіанти відповідей

Притягуватися

Неможливо визначити

Відштовхуватися

Запитання 4

Вкажіть, чим створюється магнітне поле:

варіанти відповідей

магнітним потоком;

нерухомими електричними зарядами;

рухомими електричними зарядами;

металами

Запитання 5

Вкажіть назву температури, за якої феромагнетики втрачають своїмагнітні властивості:

варіанти відповідей

критична температура;

точка Кюрі;

потрійна точка;

точка роси

Запитання 6

Провідник, сила струму в якому дорівнює 8 А, знаходиться в однорідному

магнітному полі. Яка індукція магнітного поля, якщо на прямолінійну ділянку

провідника довжиною 10 см, що утворює кут 30° із напрямом вектора магнітної

індукції, діє з боку магнітного поля сила 10 мН?

варіанти відповідей

0,025 Тл

0,1 Тл

5 Тл

0,003 Тл

Запитання 7

Визначте силу, що діє на провідник завдовжки 10 см зі струмом 0,2 А, розміщений під кутом 45° до ліній однорідного поля з індукцією 8 мТл

варіанти відповідей

 0,1 мН;

  0,2 мН;

  0,3 мН;

  0,4 мН;

Запитання 8

Вкажіть напрям струму в провіднику, вміщеному в магнітне поле, якщо провідник рухається вліво:

варіанти відповідей

струму в провіднику немає;

до нас (виходить з площини рисунка);

від нас (входить у площину рисунка);

напрям струму періодично змінюється.

Запитання 9

Магнітна стрілка встановилася в магнітному полі котушки зі

струмом так, як показано на рисунку. Визначте полюси джерела струму

варіанти відповідей

зліва +, справа -

справа +, зліва -

Запитання 10

Який прилад перетворює механічну енергію у електричну?


варіанти відповідей

електричний генератор

електричний двигун

ротор

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест