Директорська контрольна робота

Додано: 21 вересня 2023
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 19 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть загальну формулу гомологів метану:

варіанти відповідей

CnH2n+2

CnH2n-2

CnH2n+1

CnH2n

Запитання 2

Визначте правильне рівняння реакції.

варіанти відповідей

2CH3COOH + MgO → (CH3COO)2Mg + H2

 2CH3COOH + Mg(OH)2 → (CH3COO)2Mg + 2H2O

2CH3COOH + Mg → Mg(CH3COO)2 + H2

2CH3COOH + Mg → CH3COMg + H2O

Запитання 3

Вкажіть молекулярну формулу етанової кислоти

варіанти відповідей

СН3СООН

НСООН

С2Н5ОН

Запитання 4

Ацетилен (етин) має:

варіанти відповідей

 потрійний зв'язок у молекулі (≡)

подвійний зв'язок у молекулі (=)

одинарний зв'язок у молекулі (-)

Запитання 5

Які з перелічених речовин відносять до одноатомних спиртів?

варіанти відповідей

гліцерол

етанол

тристеарат

метанол

Запитання 6

Які речовини є продуктами реакції горіння етанолу?

варіанти відповідей

Вуглекислий газ

Водень

Вода

Натрій етилат

Запитання 7

Функціональна група -COOH має назву:

варіанти відповідей

карбонільна

карбоксильна

спиртова

ефірна

Запитання 8

Вкажіть речовини, що належать до вуглеводів

варіанти відповідей

етанол

глюкоза

етанова кислота

сахароза

гліцерол

крохмаль

тристеарин

целюлоза

Запитання 9

Оберіть найпростішу органічну сполуку

варіанти відповідей

 метан

етен

метанова кислота

ацетилен

бутан

пентен

Запитання 10

Оберіть сполуки, які належать до оксигеновмісних органічних речовин

варіанти відповідей

пропанол

оцтова кислота

амінооцтова кислота

гліцерол

етилен

сахароза

Запитання 11

Молекулярна формула сорбіту - С6Н8(ОН)6. Укажіть, до якого класу органічних речовин відносять цю речовину.

варіанти відповідей

багатоатомні спирти

карбонові кислоти

одноатомні спирти

вищі карбонові кислоти

Запитання 12

Укажіть масу (г) молочної кислоти СН3-СН(ОН)-СООН кількістю речовини 2 моль

варіанти відповідей

45

90

180

240

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест