Алкани. Алкени. Алкіни

Додано: 11 грудня 2023
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Алкани. Алкени. Алкіни
20 запитань
Запитання 1

Записати рівняння горіння метану

варіанти відповідей

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

2CH4 + 3O2 = 2CO + 4H2O

CH3· +CL2 → CH3CL + CL·

Запитання 2

Загальна формула насичених вуг­леводів:

варіанти відповідей

СnН2nОn;                   

СnН2n+2;               

СnН2n- - 2;               

Запитання 3

Вкажіть агрегатний стан, у якому за звичайних умов перебуває етин:

варіанти відповідей

 твердий

 рідкий

плазма

газоподібний

Запитання 4

Загальні формули ненасичених вуглеводнів (алкенів і алкінів)

варіанти відповідей

CnH2n+1          

CnH2n;

CnH2n+2  

CnH2n-2 

Запитання 5

З переліку речовин випишіть формули алкенів: С2Н6, С3Н4, С4Н8, С6Н14, С7Н14, С8Н16, С5Н8, С2Н2.

варіанти відповідей

С4Н8

С2Н2

С7Н14

С6Н14

Запитання 6

Вкажіть валентність Карбону в органічних сполуках

варіанти відповідей

 І

 ІІІ

 ІІ

 ІV

Запитання 7

Виберіть ряд, у якому розташовані гомологи метану:

варіанти відповідей

 етан, бутан, гексан, гептан

декан, октан, пропен, пентан

метан, пропан, бутан, целофан

метан, етан, циклогексан, нонан

Запитання 8

 Речовина, зображена на рис. має назву

варіанти відповідей

2-метилпропан

2-метилпропен

2-метилбутан

 Бутан

Запитання 9

Вкажіть назву даної речовини за міжнародною номенклатурою


СН3 СН –СН2 – СН2 СН3

        │                      

        СН3               

варіанти відповідей

2,6- диметилгексан

2- метилпентан

6- метилгексан

2,5- диметилпентан

Запитання 10

Вказати гомолог бутану

варіанти відповідей

C5H12

C4H10

C5H10

C3H6

Запитання 11

Алкани вступають в реакції:

варіанти відповідей

 Заміщення

 Приєднання

Окиснення

Полімерізаціі

 Ізомерізації

Запитання 12

Назва запропонованої сполуки CH2=CH-CH2-CH3

варіанти відповідей

2 метилпроп - 1 - ен

бутен

бут-1-ен

бут-2-ен

Запитання 13

 З якого вуглеводню починається ряд алканів?

варіанти відповідей

з пропану

з метану

з декану

з пентану

Запитання 14

У молекулі етану між атомами Карбону є:

варіанти відповідей

подвійний зв'язок

потрійний зв'язок

одинарний зв'язок

два потрійних зв'язки

два подвійних зв'язки

Запитання 15

Серед запропонованих речовин вибрати алкени :

варіанти відповідей

бутин

етен

октан

пентен

етин

гексен

Запитання 16

Позначте тип реакції C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

варіанти відповідей

заміщення

обміну

приєднання

розкладу

Запитання 17

Укажіть формулу гомологічної різниці:

варіанти відповідей

 − СН3

− СН2 −

СН4

− СН2 − СН3

Запитання 18

Алкан, що містить 10 атомів Гідрогену, називається

варіанти відповідей

пентан

бутан

 декан

Запитання 19

Реакція гідрування - це:

варіанти відповідей

приєднання водню;

приєднання води;

приєднання гідоргенгалогенідів.

Запитання 20

Укажіть формулу речовини, яка належить до алкінів:

варіанти відповідей

C4H8;

C4H6

C6H6 

C4H10

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест