Алкани. Алкени. Алкіни

Додано: 23 листопада 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 2266 разів
38 запитань
Запитання 1

Записати рівняння горіння метану

варіанти відповідей

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

2CH4 + 3O2 = 2CO + 4H2O

CH3· +CL2 → CH3CL + CL·

Запитання 2

Загальна формула насичених вуг­леводів:

варіанти відповідей

СnН2nОn;                   

СnН2n+2;               

СnН2n- - 2;               

Запитання 3

Тип зв'язку, характерний для вуг­леводнів ряду ацетилену:

варіанти відповідей

подвійний;    

потрійний;     

одинарний

Запитання 4

Укажіть хімічні реакції, характер­ні для етилену

варіанти відповідей

взаємодія з галогенами;

взаємодія з галогеноводнями.

горіння;

Запитання 5

Вкажіть агрегатний стан, у якому за звичайних умов перебуває етин:

варіанти відповідей

 твердий

 рідкий

плазма

газоподібний

Запитання 6

Загальні формули ненасичених вуглеводнів (алкенів і алкінів)

варіанти відповідей

CnH2n+1          

CnH2n;

CnH2n+2  

CnH2n-2 

Запитання 7

Позначте назву алкіну, що містить три атоми Карбону  

варіанти відповідей

Пропін   

Бутин

Этин

Гексін

Запитання 8

З переліку речовин випишіть формули алкенів: С2Н6, С3Н4, С4Н8, С6Н14, С7Н14, С8Н16, С5Н8, С2Н2.

варіанти відповідей

С4Н8

С2Н2

С7Н14

С6Н14

Запитання 9

Густина парів вуглеводню за киснем дорівнює 2,44. Виведіть його молекулярну формулу, якщо масова частка Карбону в ньому становить 92,31%. Правильна відповідь:

варіанти відповідей

C4H12

C8H14

C6H6

CH4

Запитання 10

Вкажіть валентність Карбону в органічних сполуках

варіанти відповідей

 І

 ІІІ

 ІІ

 ІV

Запитання 11

Виберіть ряд, у якому розташовані гомологи метану:

варіанти відповідей

 етан, бутан, гексан, гептан

декан, октан, пропен, пентан

метан, пропан, бутан, целофан

метан, етан, циклогексан, нонан

Запитання 12

 Речовина, зображена на рис. має назву

варіанти відповідей

2-метилпропан

2-метилпропен

2-метилбутан

 Бутан

Запитання 13

Масова частку Карбону і Гідрогену в молекулі гексану становить

варіанти відповідей

в) С - 83,72%, Н - 16,28%

а) С - 24,35%, Н - 35, 65%

б) С - 36%, Н - 64%

 г) С - 13,48%, Н - 86,52%

Запитання 14

Вкажіть назву даної речовини за міжнародною номенклатурою


СН3 СН –СН2 – СН2 СН3

        │                      

        СН3               

варіанти відповідей

2,6- диметилгексан

2- метилпентан

6- метилгексан

2,5- диметилпентан

Запитання 15

Який тип зв'язку переважає у органічних речовинах ?

варіанти відповідей


Йонний 

Металічний

 Ковалентний

Водневий

Запитання 16

Молекулярна маса алкану становить 86. Вкажіть назву алкану

варіанти відповідей

етан

пентан

гексан

гептан

Запитання 17

Вказати коефіцієнт перед киснем у рівнянні реакції горіння етану

варіанти відповідей

7

6

5

2

Запитання 18

Скільки молекул хлору приймають участь у хлоруванні пропану, якщо утворюється речовина C3Н5Cl3?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 19

Вказати гомолог бутану

варіанти відповідей

C5H12

C4H10

C5H10

C3H6

Запитання 20

Алкани вступають в реакції:

варіанти відповідей

 Заміщення

 Приєднання

Окиснення

Полімерізаціі

 Ізомерізації

Запитання 21

Назва запропонованої сполуки CH2=CH-CH2-CH3

варіанти відповідей

2 метилпроп - 1 - ен

бутен

бут-1-ен

бут-2-ен

Запитання 22

 З якого вуглеводню починається ряд алканів?

варіанти відповідей

з пропану

з метану

з декану

з пентану

Запитання 23

У молекулі етану між атомами Карбону є:

варіанти відповідей

подвійний зв'язок

потрійний зв'язок

одинарний зв'язок

два потрійних зв'язки

два подвійних зв'язки

Запитання 24

Серед запропонованих речовин вибрати алкени :

варіанти відповідей

бутин

етен

ацетилен

октан

пентен

етин

гексен

Запитання 25

Допишіть рівняння реакції та вкажіть суму коефіцієнтів

С6Н12 + О2 →:

варіанти відповідей

44

21

23

22

Запитання 26

Для алкенів характерні реакції:

варіанти відповідей

приєднання, окиснення, полімеризації

приєднання, окиснення, поліконденсації

заміщення, окиснення, полімеризації

заміщення, окиснення ,поліконденсації

Запитання 27

Укажіть рядок, що містить лише формули алкінів:

варіанти відповідей

С3Н4, С4Н6, С5Н8

 С4Н8, С4Н10, С4Н6

С6Н10, С6Н12, С6Н14

С3Н8, С3Н6, С2Н6

Запитання 28

Позначте тип реакції C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

варіанти відповідей

заміщення

обміну

приєднання

розкладу

Запитання 29

Укажіть формулу гомологічної різниці:

варіанти відповідей

 − СН3

− СН2 −

СН4

− СН2 − СН3

Запитання 30

Алкан, що містить 10 атомів Гідрогену, називається

варіанти відповідей

пентан

бутан

 декан

Запитання 31

Молекули алканів утворені типом гібридизації

варіанти відповідей

а) sp

 в) sp3

б) sp2

г) sp4

Запитання 32

Реакція гідрування - це:

варіанти відповідей

приєднання водню;

приєднання води;

приєднання гідоргенгалогенідів.

Запитання 33

Алкіни в назві мають суфікс:

варіанти відповідей

-ЕН-;

-ИН-;

-ДІЕН-;

-АН-.

Запитання 34

Реакція гідратації - це :

варіанти відповідей

приєднання води;

приєднання водню;

приєднання гідрогенгалогенідів.

Запитання 35

Реакція відщеплення водню називається :

варіанти відповідей

дегідратація;

гідрування;

гідратація;

дегідрування.

Запитання 36

Укажіть формулу речовини, яка належить до алкінів:

варіанти відповідей

C4H8;

C4H6

C6H6 

C4H10

Запитання 37

Під час гідратації етену утворюється

варіанти відповідей

 етин

  етан

  етанол

 етаналь

Запитання 38

Укажіть ізомер пентану:

варіанти відповідей

гексан

2,2-диметилбутан

2-метилбутан

2-метилпропан

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест