ЦИЛІНДР

Тест можна використовувати для контролю знань учнів з теми, а також для повторення в кінці року

Додано: 17 квітня 2019
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 1693 рази
10 запитань
Запитання 1

Знайти повну поверхню циліндра з радіусом 5 см і висотою 15 см.

варіанти відповідей

100π см2

400π см2

200π см2

150π см2

Запитання 2

Прямокутник зі сторонами a і b (a>b) обертається навколо більшої сторони. Визначити об'єм тіла обертання.

варіанти відповідей

2πa2b

πa2b

πab2

2πab2

Запитання 3

Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює l і утворює з площиною основи кут α. Визначити радіус циліндра.

варіанти відповідей

2lCos α

lSin α

lCos α/2

ltg α

Запитання 4

У циліндрі паралельно осі проведено площину на відстані 3 см від неї. Ця площина перетинає основу циліндра по хорді, яка дорівнює 8 см. Знайти радіус циліндра.

варіанти відповідей

√73 см

5 см

√7 см

√5 см

Запитання 5

Осьовим перерізом циліндра є квадрат зі стороною 10 см. Знайти площу бічної поверхні циліндра.

варіанти відповідей

100 см2

50π см2

100π см2

200π см2

Запитання 6

Діагональ розгортки бічної поверхні циліндра дорівнює d і утворює з висотою розгортки кут α. Знайти радіус циліндра.

варіанти відповідей

d Sinα/2

d Sinα/ 2π

d Cosα/π

d Sinα/ π

Запитання 7

Площа бічної поверхні циліндра дорівнює S. Визначити площу осьового перерізу.

варіанти відповідей

S/2π

S/π

πS

S/2

Запитання 8

Відро циліндричної форми вміщає 10 л води. Іграшкове відро має розміри 10 разів менші. Скільки літрів води воно вміщає?

варіанти відповідей

1 л

0,1 л

0,01 л

0,001 л

Запитання 9

Відрізок, що сполучає центр верхньої основи циліндра з точкою кола нижньої основи, утворює з площиною основи кут α. Даний відрізок знаходиться на відстані d від центра нижньої основи. Визначити висоту циліндра.

варіанти відповідей

d/Sin α

d/Cos α

d Sin α

d Cosα

Запитання 10

Через твірну циліндра проведено два взаємно перпендикулярні перерізи, площі яких дорівнюють 60 см2 і 80 см2. Знайти площу осьового перерізу циліндра.

варіанти відповідей

80 см2

90 см2

100 см2

200 см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест