18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Директорська контрольна робота 2- курс "Хімія" 10 кл

Додано: 24 листопада 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
15 запитань
Запитання 1

Загальна формула етиленових вуглеводнів:варіанти відповідей

СnH2n+2

СnH2n

СnH2n-2

СnH2n-6

Запитання 2

Який вид зв'язку в алканах?варіанти відповідей

потрійний

одинарний

подвійний

делокалізований полуторний

Запитання 3

До алкенів належать вуглеводні з :

варіанти відповідей

одним подвійним зв'язком

двома подвійними зв'язками

з потрійним зв'язком

Запитання 4

Першим представником класу аренів є:


варіанти відповідей

C4H8

C5H12

C6H6

C2H2

Запитання 5

Укажіть загальну формулу аренів.

варіанти відповідей

CnH2n

C2H2n+2

C2H2n-6

C2H2n-2

Запитання 6

 По відношенню до метану вірними є три наступні твердження:

варіанти відповідей

Газ

Без запаху

Розчинний у воді

Характерна реакція заміщення

Характерна реакція приєднання

Характерна реакція дегідратації

Характерна реакція полімеризації

Запитання 7

Укажіть, до якого типу належить реакція брому з етеном:

варіанти відповідей

приєднання;

розкладу;

обміну;

заміщення.

Запитання 8

Під час гідрування етену утворюється:

варіанти відповідей

етин;

етанол;

етан;

етаналь.

Запитання 9

Назвіть сполуку за систематичною номенклатурою

варіанти відповідей

2-метил - 3-етилпент-1-ен

3-етил - 2-метилпент-1-ен

3-етил-2-метилпентан1

2-метил-3-етилпентен

Запитання 10

Вкажіть сполуки, які можна одержати під час взаємодії фенолу та натрій гідроксиду:

варіанти відповідей

натрій етилат

натрій фенолят

водень

вода

Запитання 11

Вкажіть функціональні групи спиртів та альдегідів:

варіанти відповідей

карбоксильна

гідроксогрупа

карбонільна

нітрогрупа

Запитання 12

Вкажіть, до яких спиртів належить гліцерол:

варіанти відповідей

одноатомні

двохатомні

ароматичні

трьохатомні

Запитання 13

Вкажіть правильне твердження: Альдегіди можна розпізнати за допомогою:

варіанти відповідей

свіжовиготовленого розчину купрум (ІІ) гідроксиду

амоніакового розчину Ag2О

натрій гідроксиду

ферум (ІІІ) хлориду

Запитання 14

Вкажіть формулу етилового спирту

варіанти відповідей

СН3 - ОН

С2Н5 - ОН

С2Н5 - СООН

С3Н7 - ОН

Запитання 15

Вкажіть суфікс,за допомогою якого утворюється назва спирту:

варіанти відповідей

- ол

- ен

- он

- аль

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест