Естери. Жири

Додано: 18 січня 2022
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Естери
Тест виконано: 615 разів
15 запитань
Запитання 1

Виберіть функціональну групу естерів

варіанти відповідей

−COOH

 −OH

−CHO

−COO−

 −CO−

Запитання 2

Загальна формула естерів

варіанти відповідей

R—OH

R1 – COO –R2

R-COOH

R–СOH

Запитання 3

Виберіть назву естеру за номенклатурою IUPAC

варіанти відповідей

етилбутаноат

метилбутаноат

метилпропаноат

бутилетаноат

Запитання 4

Виберіть тип реакції, яка зображена на малюнку

варіанти відповідей

гідроліз

гідрування

гідратація

естерифікація

Запитання 5

Виберіть тип хімічної реакції, яка зображена на малюнку

варіанти відповідей

естерифікація

гідрування

гідроліз

нітрування

гідратація

Запитання 6

Виберіть формулу бутилбутаноату:

варіанти відповідей

CH3COOC4H9

C3H7COOC4H9

CH3COOCH3

C3H7COOC3H7

Запитання 7

Вихідними речовинами для одержання естеру зображеного на малюнку

варіанти відповідей

етанова кислота та метиловий спирт

етанова кислота та етиловий спирт

метанова кислота та етиловий спирт

метанова кислота та метиловий спирт

Запитання 8

Під час взаємодії метанолу і метанової кислоти утворюється...

варіанти відповідей

метилетаноат

метилметаноат

етилметаноат

етилетаноат

Запитання 9

Молярна маса бутилетаноату становить?

варіанти відповідей

116

100

117

118

Запитання 10

Вкажіть формулу естеру:

варіанти відповідей

СН3СООNa

С4Н9СООН 

НСООС3Н7

СН3СОН

Запитання 11

Масова частка Карбону в пропілметаноаті становить?

варіанти відповідей

55%

45%

100%

25%

Запитання 12

Яка із реакцій належить до реакції естерифікації?

варіанти відповідей

СН3СООН + С2Н5ОН =

СН3СООН + СН3СООН =

СН3СООН + NaOH =

СН3СООН + СН3СНО=

Запитання 13

До складу молекул рідких жирів входять залишки кислот:

варіанти відповідей

пальмітинова

олеїнова

карбонатна

лінолева

Запитання 14

Гідроліз жиру в присутності лугу називають?

варіанти відповідей

гідрування

окиснення

омилення

гідратація

Запитання 15

Рідкі жири на відміну від твердих вступають в реакцію?

варіанти відповідей

гідратації

гідрування

гідролізу

омилення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест