Карбонові кислоти 1

Додано: 18 січня 2022
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Карбонові кислоти 1
Тест виконано: 14 разів
14 запитань
Запитання 1

Позначте речовини , які реагують з етановою кислотою :

варіанти відповідей

Na2CO3

NaOH

Cu(OH)2

HCL

NaCl

Запитання 2

При взаємодії оцтової кислоти з карбонатами утворюються такі продукти реакції:

варіанти відповідей

сіль , вода

сіль , водень , вуглекислий газ

сіль, вода , вуглекислий газ

сіль,вуглекислий газ

Запитання 3

Вкажіть формулу кислоти, яку утворюють для самозахисту мурашки ;

варіанти відповідей

СН3СООН

НСООН

НСОН

 С2Н5СООН

Запитання 4

Позначте початкові речовини реакції, продукти якої:

... = (СH3COO)2Mg + H2O


варіанти відповідей

 CH3COOH + Mg(OH)2

  HCOOH + MgO

 CH3COOH + Mg

 HCOOH + Mg(OH)2

Запитання 5

З якою сіллю реагуватиме етанова кислота ?

варіанти відповідей

сульфатами

хлоридами

силікатами

карбонатами

Запитання 6

З яким з цих металів не реагує етанова кислота?

варіанти відповідей

Zn

 Cu

Mg

К

Запитання 7

Який газ утворюється при взаємодії магнію з етановою кислотою?

варіанти відповідей

Кисень

Вуглекислий газ

Водень

Запитання 8

Який індикатор не змінює забарвлення в розчині етанової кислоти?

варіанти відповідей

Фенолфталеїн

Універсальний

Лакмус

метилоранж

Запитання 9

Укажіть назву солей оцтової кислоти:

варіанти відповідей

метаноати

етаноати

етаноляти

ацетати

Запитання 10

Загальна формула насичених монокарбонових кислот:


варіанти відповідей

СnH2nCOOH

СnH2n+1COOH

СnH2n+1OH

СnH2n+1CO

Запитання 11

Функціональною групою карбонових кислот є:

варіанти відповідей

карбонільна група

карбоксильна група

кетогрупа

гідроксогрупа

Запитання 12

Розпізнати розчини етанової кислоти та етанолу можна за допомогою:

варіанти відповідей

аргентум нітрату

фенолфталеїну

Натрій гідрогенкарбонату

барій сульфату

Запитання 13

Температура кипіння етанової кислоти вища ніж пропану тому, що

варіанти відповідей

між молекулами утворюються водневі зв’язки

в етанової кислоти більша молекулярна маса

між молекулами відсутні водневі зв’язки

між молекулами утворюються ковалентні полярні зв’язки

Запитання 14

Реакція естерифікації - це взаємодія між...

варіанти відповідей

етановою кислотою та етаналем

пропановою кислотою та пропанолом

етановою кислотою та бензеном

пропановою кислотою та етеном

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест