29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Контрольна робота-1

Додано: 12 листопада 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Типи економічних систем

варіанти відповідей

марксиська, кейнсіанська 

неокласична, класична

традиційна, командна, ринкова 

жодна відповідь не вірна

Запитання 2

Економіка як наука виконує такі функції

варіанти відповідей

розподільча, контрольна

пізнавальна, практична, світоглядна, методологічна

регулююча, контрольна

психологічна, підтримуюча, фінансова

Запитання 3

. Головна економічна проблема

варіанти відповідей

вміння орієнтуватися у сфері бізнесу

використання обмежених ресурсів для створення товарів та послуг з метою задоволення безмежних потреб людини

раціональне використання ресурсів

задоволення потреб людини

Запитання 4

Потреби людей

варіанти відповідей

обмежені наявними ресурсами

обмежені біологічними можливостями людського організму

безмежні

жодна відповідь невірна

Запитання 5

Економічна свобода тримається на

варіанти відповідей

конкуренції

ієрархії та централізмі

приватній власності і вільній підприємницькій діяльності

усі відповіді вірні

Запитання 6

Сфера економічної діяльності, в якій створюються матеріальні блага та послуги, призначені для задоволення індивідуальних і колективних потреб 

варіанти відповідей

виробництво

праця

обмін

розподіл

Запитання 7

До базових ресурсів відносять 

варіанти відповідей

природні, трудові 

матеріальні, фінансові 

природні, матеріальні, трудові

усі відповіді вірні

Запитання 8

До інвестицій не відноситься …

варіанти відповідей

покупка акцій на фондовій біржі

покупка фірмами нового обладнання

покупка родиною нового будинку

усі відповіді вірні

Запитання 9

До структури виробництва відноситься

варіанти відповідей

звужене відтворення, просте відтворення, розширене відтворення

виробництво, розподіл, обмін, споживання

криза, підйом, пік активності, депресія

жодна відповідь невірна

Запитання 10

Під виробничим процесом розуміють

варіанти відповідей

процес зміни форм, розмірів і властивостей предметів праці  

процес оброблення предметів праці на обладнанні визначеного виду 

ефективне використання наявних на підприємстві основних фондів 

сукупність дій людей, засобів праці та природи, внаслідок яких вихідні матеріали і напівфабрикати перетворюються на готову продукцію  

Запитання 11

Продуктивність праці вимірюється показниками

варіанти відповідей

а) натуральними

вартісними

трудовими

трудовими, натуральними, вартісними

Запитання 12

Збитковим вважається підприємство, де


варіанти відповідей

витрати перевищують доходи

низька рентабельність

низька заробітна плата

мала кількість працюючих

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест