23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Контрольна робота: Паралельність прямих і площин у просторі

Додано: 9 грудня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 48 разів
18 запитань
Запитання 1

Якій із плошин наледить точка Р?

(див. малюнок)

варіанти відповідей

АВD

ADC

BDC

Не належить жодній із зображених площин

Запитання 2

Яка з наведених фігур може бути лінією перетину двох площин?

варіанти відповідей

три точки

пряма

відрізок

будь-яка лінія

Запитання 3

Через яку з фігур можна провести безліч площин?

варіанти відповідей

Паралельні прямі

Мимобіжні прямі

Прямі, що перетинаються

Пряму і точку, що лежить на ній

Запитання 4

Як називаються прямі, які не перетинаються і лежать в одній площині?

варіанти відповідей

перпендикулярні

паралельні

вертикальні

мимобіжні

Запитання 5

Дві прямі, паралельні третій:

варіанти відповідей

мимобіжні

перпендикулярні

паралельні

перетинаються

Запитання 6

Дві площини називаються паралельними, якщо вони:

варіанти відповідей

дотикаються

мають спільну точку

не перетинаються

перетинаються

Запитання 7

Якщо дві паралельні площини перетинаються третьою, то прямі перетину

варіанти відповідей

мимобіжні

паралельні

перетинаються

зівпадають

Запитання 8

Які з указаних фігур можуть бути паралельною проекцією трапеції?

варіанти відповідей

паралелограм

квадрат

ромб

трапеція

Запитання 9

У просторі дано дві мимобіжних прямих a і b і точку А, що не належить їм. Скільки існує площин, які проходять через точку А і паралельні прямим a і b?

варіанти відповідей

одна

жодної

дві

безліч

Запитання 10

Дано площину α і точку А поза нею. Скільки існує різних прямих, які проходять через точку А і паралельні α?

варіанти відповідей

жодної

одна

дві

безліч

Запитання 11

Прямі ,bпопарно перетинаються. Скільки різних площин можна провести через ці прямі?

варіанти відповідей

жодної

одну

дві

безліч

визначити не можливо

Запитання 12

Точка D не лежить у площині трикутника АВС. Назвіть пряму, що мимобіжна з прямою СD і містить сторону трикутника

варіанти відповідей

АВ

ВС

АС

такої прямої не існоє

Запитання 13

Трапеції ABCD і ABC1D1 (АВ-основа трапецій) лежать у різних площинах. Точки М, N, K, P - середини відрізків AD, СВ, AD1, ВС1 відповідно. Яке взаємне розміщення прямих МN і РК?

варіанти відповідей

перетинаються

паралельні

перпендикулярні

мимобіжні

вмзначити не можливо

Запитання 14

Скільки прямих, що не перетинають подану пряму, можна провести через точку простору, що не належить поданій прямій?

варіанти відповідей

дві

жодної

безліч

одну

визначити не можливо

Запитання 15

Точка М не лежить у площині трикутника АВС, точка К - середина відрізка МВ. Яке взаємне розміщення прямих МА і СК?

варіанти відповідей

перетинаються

паралельні

перпендикулярні

мимобіжні

визначити не можливо

Запитання 16

На рисунку точка А середина відрізка РК, АВ ∥ СD, BC ∥ AD, BC ∥ PM, CD ∥ NK. Знайдіть РМ і NK, якщо СD=16см, ВС=8см.

варіанти відповідей

8см і 16 см

16см і 4см

8см і 32см

16см і 32см

Запитання 17

Прямі a b паралельні. Точка С не належить ані прямій a, ані прямій b.Скільки прямих, паралельних b, можна провести через точку С ?

варіанти відповідей

жодної

безліч

одну

більше трьох

такий варіант побудови не можливий

Запитання 18

Трикутник АВС і площина α розмішені так, що пряма АВ паралельна площині α і пряма АС паралельна площині α. Визначте взаємне розміщення прямої ВС і площини α.

варіанти відповідей

перетинаються

пряма належить площині

мимобіжні

паралельні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест