Перпендикулярність прямої і площини

Додано: 10 грудня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 1844 рази
32 запитання
Запитання 1

Вставте пропущені слова так, щоб твердження було правильним:

Якщо одна з двох паралельних прямих перпендикулярна до площини, то друга пряма ... до цієї площини

варіанти відповідей

паралельна

також перпендикулярна

перетинає

мимобіжна

Запитання 2

Вставте пропущені слова так, щоб твердження було правильним:

Дві прямі, перпендикулярні до однієї площини ...

варіанти відповідей

паралельні

перпендикулярні

мимобіжні

перетинаються

Запитання 3

Вставте пропущені слова так, щоб твердження було правильним:

Якщо пряма перпендикулярна до однієї з двох паралельних площин,то вона ... до другої площини

варіанти відповідей

паралельна

мимобіжна

перетинає

перпендикулярна

Запитання 4

Вставте пропущені слова так, щоб твердження було правильним:

Дві різні площини, перпендикулярні до однієї і тієї самої прямої,...

варіанти відповідей

перетинаються

паралельні

мимобіжні

перпендикулярні

Запитання 5

Скільки площин, перпендикулярних до прямої, можна провести через дану точку цієї прямої?

варіанти відповідей

тільки одну

безліч

жодної

дві

Запитання 6

Скільки прямих, перпендикулярних до площини, можна провести через дану точку цієї площини?

варіанти відповідей

безліч

жодної

тільки одну

дві

Запитання 7

Чи правильно, що пряма, яка перетинає круг в центрі і перпендикулярна до двох його діаметрів, перпендикулярна до площини круга

варіанти відповідей

так

ні

неможливо визначити

Запитання 8

Як розташована відносно площини трикутника пряма, перпендикулярна до двох його сторін?

варіанти відповідей

перетинає площину трикутника

перпендикулярна до площини трикутника

паралельна до площини трикутника

неможливо визначити

Запитання 9

Вставте пропущені слова так, щоб твердження було правильним:

Якщо площина проходить через пряму, перпендикулярну до другої площини,то ці площини ...

варіанти відповідей

паралельні

перпендикулярні

перетинаються

мимобіжні

Запитання 10

Вставте пропущені слова так, щоб твердження було правильним:

Пряма, проведена в одній з двох перпендикулярних площин перпендикулярно до прямої їх перетину ... до другої площини

варіанти відповідей

паралельна

перпендикулярна

мимобіжна

перетинає

Запитання 11

Вставте пропущені слова так, щоб твердження було правильним:

Якщо дві площини, які перетинаються, перпендикулярні до третьої площини, то пряма їх перетину ... до цієї (третьої) площини

варіанти відповідей

паралельна

перпендикулярна

мимобіжна

перетинає

Запитання 12

Чи правильно, що площина, яка проходить через похилу до іншої площини, завжди не перпендикулярна до цієї площини?

варіанти відповідей

ні

так

Запитання 13

Чи правильно, що пряма і площина, перпендикулярні до іншої площини, паралельні між собою?

варіанти відповідей

так

ні

неможливо визначити

Запитання 14

Чи правильно,що дві площини, перпендикулярні до третьої, паралельні?

варіанти відповідей

так

ні

неможливо визначити

Запитання 15

Скільки площин, перпендикулярних до даної площини, можна провести через дану пряму?

варіанти відповідей

жодної

тільки одну

безліч

одну або безліч

Запитання 16

Пряма і площина паралельні. Чи буде правильним твердження, що площина, перпендикулярна до прямої, перпендикулярна до цієї площини?

варіанти відповідей

так

ні

неможливо визначити

Запитання 17

SA - перпендикуляр до площини ⊿ABC, AD⊥ВС.

Оберіть всі правильні твердження.

варіанти відповідей

SA⊥AC

SA⊥AD

SD⊥BC

AB⊥BC

SD⊥AD

Запитання 18

ABCD - прямокутник, SD⊥(ABC).

Оберіть всі правильні твердження.

варіанти відповідей

SA⊥AB

SD⊥DC

SC⊥BC

SD⊥DA

SA⊥AD

SD⊥SC

Запитання 19

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед.

Оберіть всі правильні варіанти.

варіанти відповідей

DC1 ⊥ AD

DB1 ⊥ DC

DB ⊥ B1C1

DC1 ⊥ B1C1

Запитання 20

SA⊥(ABC), AD - медіана ⊿ABC, AB=AC.

Оберіть всі правильні твердження.

варіанти відповідей

AD⊥BC

AB⊥SD

SD⊥BC

SA⊥AC

AC⊥BC

Запитання 21

АBCD - квадрат, O - центр квадрата, МО⊥(АВС).

Оберіть всі правильні твердження.

варіанти відповідей

L - основа перпендикуляра, проведеного до площини квадрата

NK - проекція

N - основа похилої, проведеної до площини квадрата

MP - похила

Запитання 22

АBCD - квадрат, O - центр квадрата, МО⊥(АВС).

Оберіть всі правильні варіанти.

варіанти відповідей

MN⊥CD

OK⊥AB

MO⊥OP

AD⊥AC

KN⊥BC

Запитання 23

Яке з наведених тверджень неправильне?

варіанти відповідей

Якщо площина перпендикулярна до однієї із двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна і до другої.

Через будь-яку точку простору можна провести пряму, перпендикулярну до заданої площини.

Якщо одна з двох перпендикулярних прямих паралельна площині,

то друга пряма обов’язково перпендикулярна до цієї площини.

Якщо дві площини перпендикулярні до однієї і тієї ж прямої, то ці

площини паралельні.

Запитання 24

Відомо, що пряма a перпендикулярна до площини β, а площина β паралельна прямій c. Яке взаємне розміщення прямих a і c?

варіанти відповідей

Перпендикулярні

Паралельні

Мимобіжні

Мимобіжні або перпендикулярні.

Запитання 25

Площина α перпендикулярна до прямої b, а пряма b паралельна прямій c. Яке взаємне розміщення площини α і прямої c?

варіанти відповідей

Паралельні

Перпендикулярні

Паралельні або перетинаються.

Визначити неможливо.

Запитання 26

На яке запитання треба дати заперечну відповідь?

варіанти відповідей

Чи правильно, що дві прямі, перпендикулярні до однієї площини,

паралельні?

Чи правильно, що якщо пряма перпендикулярна до прямої, паралельної площині, то вона може бути паралельною цій площині?

Чи можна через яку-небудь точку простору провести дві прямі, перпендикулярні до заданої площини?

Чи правильно, що якщо пряма, перпендикулярна до однієї з двох паралельних площин, то вона перпендикулярна і до другої?

Запитання 27

Якщо з точки А до площини α проведено перпендикуляр АВ і дві похилі АС та АD,причому АС > AD, то

варіанти відповідей

BC > BD

BC < BD

BC ≥ BD

BC = BD

Запитання 28

Відстанню від точки, що не належить площині до площини називається ...

варіанти відповідей

перпендикуляр, опущений з цієї точки на площину

похила, проведена з цієї точки до площини

довжина перпендикуляра, опущеного з цієї точки на площину

довжина відрізка, проведеного з цієї точки до площини

Запитання 29

Відстань від точки до площини дорівнює нулю якщо точка ...

варіанти відповідей

не належить площині

належить площині

паралельна площині

лежить на прямій перпендикулярній до площини

Запитання 30

Якщо a⊥α і b⊥α, то α ∥ b.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 31

Якщо a⊥α і b⊥α, то a і b мимобіжні.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 32

Якщо a ⊥ α, b ⊥ α, то a і b перетинаються.

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест