Контрольна робота з теми: "НЕМЕТАЛИ"

Додано: 1 листопада 2023
Предмет: Хімія, 11 клас
18 запитань
Запитання 1

Позначте формулу амоніаку:

варіанти відповідей

NH3

NH2

NH

NH4

Запитання 2

Реакція взаємодії розчину амоніаку майже з усіма кислотами належить до реакцій:

варіанти відповідей

горіння

розкладу

заміщення

нейтралізації

Запитання 3

Вкажіть речовину, яку можна використовувати для виявлення йонів амонію в розчині:

варіанти відповідей

барій хлорид;

натрій гідроксид

ферум (ІІ) гідроксид;

аргентум (І) нітрат;

Запитання 4

Алотропною модифікацією Карбону є: 

варіанти відповідей

озон 

 карборунд 

селітра 

алмаз 

Запитання 5

Кислотні оксиди реагують з: 

варіанти відповідей

кислотами 

інертними газами 

лугами 

кислотними оксидами

Запитання 6

Кислоти складаються з ...

варіанти відповідей

атомів металу

гідроксильних груп

атомів Гідрогену

кислотного залишку

атомів двох елементів, один з яких Оксиген

Запитання 7

Яка з кислот є трьохосновна та оксигеновмісна?

варіанти відповідей

H2S

H2SO3

H2SO4

H3РO4

Запитання 8

Сума індексів у молекулі карбонатної кислоти H2СO3 дорівнює:

варіанти відповідей

5

6

7

3

Запитання 9

Якщо кислота потрапила на шкіру, то потрібно ...

варіанти відповідей

нейтралізувати натрій гідроксидом

промити оцтом

промити водою

нейтралізувати содою

Запитання 10

Які сполуки неметалів з Гідрогеном виявляють кислотні властивості?

варіанти відповідей

NH3

HCl

H2S

PH3

Запитання 11

У якого з хімічних елементів найбільш виражені неметалічні властивості?

варіанти відповідей

Флуор

Хлор

Сульфур

Оксиген

Запитання 12

Вкажіть продукти таких реакцій:

1) N2 + H2 →

2) Са+Р→

3) Nа+S→

варіанти відповідей

NH3

Са3Р2

СаР

Na2S

NaS2

N2H5

Запитання 13

Який неметал використовують як адсорбент

варіанти відповідей

кисень

сірка

фосфор

вуглець

Запитання 14

Після грозового дощу повітря насичене речовиною, що є алотропною модифікацією хімічного елемента:

варіанти відповідей

Фосфору

Карбону

Сульфуру 

Оксигену

Запитання 15

У періодичній системі неметалічні елементи розміщені

варіанти відповідей

В лівій нижній частині від діагоналі, яку умовно можна провести від Бору до Астату

В правій верхній частині від діагоналі, яку умовно можна провести від Бору до Астату

В 4-7 періодах

Парні ряди великих періодів і головні підгрупи I-III груп

Запитання 16

Вкажіть формулу та назву простої сполуки,яку утворює хімічний елемент з порядковим номером 7:

варіанти відповідей

N2 - азот

O3 - озон

O2 -кисень

N2 - озон

Запитання 17

Адсорбція - це здатність.....

варіанти відповідей

твердих речовин утримувати на своїй поверхні частинки газу або розчиненої речовини

рідини поглинати своєю поверхнею гази

газів поглинати своєю поверхнею тверду речовину

не має жодної правильної відповіді

Запитання 18

Як називається явище існування одного і того ж самого хімічного елемента у вигляді кількох простих речовин?

варіанти відповідей

Алотропія

Адсорбція

Регенерація

Дисоціація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест