Контрольна робота з теми "Закони збереження"

Додано: 22 грудня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
11 запитань
Запитання 1

Чим визначається потенціальна енергія тіла?

                                                   


варіанти відповідей

а) Швидкістю тіла;

б) Відстанню між тілами;

в) Масою тіла;

г) Кількістю руху тіла.

Запитання 2

Що визначає імпульс сили?

                


варіанти відповідей

а) Кількість тепла, виділеного силою;

б) Зміну швидкості тіла;

в) Силу тяжіння тіла;   

г) Потужність

Запитання 3

Як змінюється імпульс тіла при зменшенні його маси?


варіанти відповідей

a) Збільшується;

б) Зменшується;

в) Залишається незмінним;

г) Змінюється в інший спосіб.

Запитання 4

Якщо потенціальна енергія тіла зменшується, то це може бути внаслідок:

                      


варіанти відповідей

а) збільшення маси тіла;

б) збільшення відстані між тілами;

в) збільшення швидкості тіла;

г) зменшення висоти тіла.

Запитання 5

Формула для обчислення імпульсу тіла виглядає так:


варіанти відповідей

а) p=m⋅g;

б) p=F⋅t;

в) p=m⋅v;

г) p=F/t.

Запитання 6

Що визначає потужність?


варіанти відповідей

а) Співвідношення роботи до часу;

б) Кількість руху;

в) Тиск;

г) Кількість тепла.

Запитання 7

Якщо маса тіла подвоїться, а його швидкість залишиться незмінною, то його кінетична енергія:


варіанти відповідей

а) збільшиться у 2 рази;

б) зменшиться у 2 рази;

в) залишиться незмінною;

г) буде дорівнювати нулю.

Запитання 8

Якщо на тіло діє сила 10 Н протягом 5 с, то імпульс сили дорівнює:

.

варіанти відповідей

а) 2 Н.с;

б) 50 Н.с;

в) 5 Н∙с;

г) 15 Нс.

Запитання 9

Якщо на тіло діє сила 50 Н, і воно переміщується на відстань 10 м, то робота дорівнює:


варіанти відповідей

а) 5 кДж;

б) 0,5 кДж;

в) 50 Дж;

г) 10 Дж.

Запитання 10

Перше тіло масою 2 кг рухається зі швидкістю 4 м/с, а друге тіло масою 3 кг рухається зі швидкістю 2 м/с назустріч один одному. Після зіткнення тіла зчеплюються і рухаються у напрямку першого тіла. Знайдіть швидкість тіл після зіткнення. 

варіанти відповідей

а) 2,33 м/с

б) 0,33 м/с

в) 1,67 м/с

г) 1 м/с

Запитання 11

Стиснута на 4 см пружина, один з кінців якої закріплено до стіни, розправляється та штовхає кульку масою 20 г в горизонтальному напрямі. Якої швидкості набуде кулька, якщо жорсткість пружини дорівнює 800 Н/м?

варіанти відповідей

 8 м/с

 14 м/с

10 м/с

16 м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест