18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Лінгвістика тексту

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 14 разів
12 запитань
Запитання 1

Текст — це:

варіанти відповідей

група речень, об’єднаних граматичним та смисловим зв’язком, що виражають думку вільніше і повніше порівняно з реченням;

висловлювання, яке складається з кількох речень та має певну змістову й структурну завершеність;

використання виражальних засобів мови у процесі конкретного говоріння, що відбувається у звуковій або писемній формі;

різновид літературної мови, що обслуговує певну сферу суспільного життя.

Запитання 2

Типи мовлення існують такі:

варіанти відповідей

розповідь, опис, роздум;

розповідь, опис, оповідання, повість;

оповідання, повість, роман, казка;

заява, оголошення, протокол, розписка.

Запитання 3

Висловлювання «Стаття 48. Кожен має право па достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (Конституція України)» належить до:

варіанти відповідей

наукового стилю;

художнього стилю;

публіцистичного стилю;

офіційно-ділового стилю.

Запитання 4

Тема тексту — це:

варіанти відповідей

 мета тексту, заради якої його створено;

те, про що йдеться в тексті, стисло виражений зміст;

сукупність виражальних засобів;

 стилістичні засоби.

Запитання 5

 Абзацом називають:

варіанти відповідей

тему тексту;

головну думку тексту;

частину тексту від одного відступу до іншого, у якій розкривається зміст підтеми;

частину тексту, яка несе найбільше емоційне навантаження.

Запитання 6

З погляду актуального членування можна виділити:

варіанти відповідей

другорядні члени речення;

 вступ, головну частину, закінчення;

підмет і присудок;

дане й нове.

Запитання 7

Основне повідомлення в реченні міститься:

варіанти відповідей

у новому;

 у присудкові;

у даному;

в обставині.

Запитання 8

Охарактеризуйте виділені в тексті мовні засоби міжфразового зв’язку:

Вечоріло. Блакитне небо наче оперезалося широким рожевим поясом. Цвіли яблуні, тихе проміння дихало чудовими пахощами. В останньому промінні сонця грала дрібненька мушва і, мов сітка, мигтіла перед очима. Гули хрущі та літали, як кулі. Висипала па вулицю дітвора і збудила типіу криком та дзвінким сміхом (М. Коцюбинський).

варіанти відповідей

синоніми;

контекстні синоніми;

тематично близькі групи слів

відповідність часових форм.

Запитання 9

Стиль мовлення - це:

варіанти відповідей

вид тексту, який залежить від особливостей змісту й форми, обсягу та способу побудови, з певними стилістичними ознаками;

різновид літературної мови, який використовується за певних умов спілкування;

система фонетичних, лексичних, словотворчих та граматичних засобів, що слугують для спілкування та висловлення думки;

швидкість або повільність мовлення та паузи між мовленнєвими уривками.

Запитання 10

Жанри мовлення існують такі:

варіанти відповідей

науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний;

опис, розповідь, роздум, оцінка предмета;

стаття, відгук, нарис, повість, поема, лист, розписка;

монолог та діалог.

Запитання 11

Її коханий ніжно цілував, і заридала Мавка, і упали, мов перли, квіти між високих трав, а люди їх «конвалії» назвали (Л. Забашта). Це висловлювання є:

варіанти відповідей

описом;

роздумом;

розповіддю;

поєднанням розповіді та опису.

Запитання 12

Охарактеризуйте виділені в тексті мовні засоби міжфразового зв’язку:

Надворі осіння ніч — вітряна й видна. Низько у небі стримить, як золотий степ, пізній місяць — блискучий-блискучий, мов недавно викуваний. Через нього спотикаються хмаринки, прудкі й ворухливі, як рибки. Біжать вони кудись отарами й табунами, розгойдуючи по землі хвостатими тінями (С. Васильченко).

варіанти відповідей

тематично близькі групи слів;

 тематично близькі групи слів + синоніми;

тематично близькі групи слів + займенники;

синоніми + займенники.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест