5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

мікроекономіка Тема6 Фірма як мікроекономічний суб’єкт. Мета виробництва

Додано: 11 листопада 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 14 разів
12 запитань
Запитання 1

Яке з наступних тверджень є вірним?варіанти відповідей


Бухгалтерські витрати плюс економічні витрати дорівнюють нормальному прибутку;Економічний прибуток мінус бухгалтерський прибуток дорівнює явним витратам;Бухгалтерський прибуток мінус неявні витрати дорівнює економічному прибутку;


Економічний прибуток мінус неявні витрати дорівнює бухгалтерському прибутку.


Запитання 2

Нормальний прибуток для фірми, що працює на ринку досконалої конкуренції:


варіанти відповідей


Це прибуток, достатній для того, щоб фірма залишилась в галузі в достроковому періоді;


Це прибуток фірми після сплати податків;


Дорівнює максимальному прибутку, який може отримати фірма у короткостроковому періоді;


Більше економічного, але менше бухгалтерського прибутку.


Запитання 3

 В короткостроковому періоді:


варіанти відповідей

Всі ресурси є фіксованими;Не існує фіксованої кількості ресурсів;Обсяги хоча б одного ресурсу не можна змінити;
Кількість трудових ресурсів можна змінювати.


Запитання 4

Конкурентній фірмі, яка одержує нульовий економічний прибуток, треба:варіанти відповідей

Підвищити ціну на свій товар;


Розширити виробництво і намагатися одержати позитивну величину економічного прибутку;


Залишити галузь і знайти більш прибуткове застосування задіяних ресурсів;


Діяти так, як раніше.


Запитання 5

Неявні витрати являють собою:


варіанти відповідей

Постійні витрати;


Змінні витрати;Витрати власних ресурсів фірми;
Загальні витрати.


Запитання 6

Довгостроковий період функціонування фірми - це:

варіанти відповідей

максимально можливий період функціонування фірми у даній галузі;

найтриваліший цикл роботи підприємства;

час, протягом якого фірма може отримувати економічний прибуток. 

час, необхідний для зміни всіх залучених ресурсів;

Запитання 7

Взаємозв’язок між всіма можливими поєднаннями факторів виробництва та обсягом випуску продукції формалізується за допомогою:

варіанти відповідей

кривої сукупних витрат;  

кривої виробничих можливостей;

виробничої функції. 

кривої пропонування;

Запитання 8

Технологічно ефективним є спосіб виробництва, який:

варіанти відповідей

максимізує обсяг випуску за використання точно визначеного обсягу ресурсів;

мінімізує витрати виробництва і одночасно максимізує прибуток фірми;

максимізує прибуток фірми;

мінімізує збитки фірми. 

Запитання 9

Чи правильне дане твердження:

Бухгалтерські витрати + Економічні витрати = Нормальний прибуток

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 10

Чи правильне дане твердження:

Бухгалтерський прибуток - Неявні витрати = Економічний прибуток

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 11

Чи правильне дане твердження:

Явні витрати + Неявні витрати = Бухгалтерські витрати

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 12

Чи правильне дане твердження:

Економічний прибуток завжди перевищує бухгалтерський прибуток

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест