Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Насичені одноатомні спирти. Гомологічний ряд, номенклатура, ізомерія, фізичні та хімічні властивості. Способи отримання та застосування.

Додано: 1 квітня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 190 разів
10 запитань
Запитання 1

Вставте пропущене слово . Спирти – це _______ вуглеводнів, в молекулах яких один, або декілька атомів Гідрогену заміщені гідроксильними групами. Група –ОН є функціональною групою спиртів. 

варіанти відповідей

похiднi

радикали

гомологи

Запитання 2

Вставте пропущене слово.

Для спиртів характерна структурна ізомерія. Вона зумовлена різним положенням ______ і будовою карбонового ланцюга.

варіанти відповідей

СООН - груп

ОН - груп

Запитання 3

Вставте пропущене слово.

При горіння спиртів утворюються _________ та вода :

варіанти відповідей

вуглекислий газ

амiак

кисень

Запитання 4

Вставити пропущене слово.

Спирти проявляють слабкі кислотні властивості – реагують з активними ______.

варіанти відповідей

основами

металами

оксидами

Запитання 5

При дії на спирт лужних металів відбувається заміщення атома Гідрогену з ОН-групи на атом Ме. Речовини, що утворилися називаються ________

варіанти відповідей

галогеноводнями

алкоголятами (від давньої назви спиртів –«алкоголі»)

алканами

Запитання 6

В присутності концентрованої сульфатної кислоти і високої температури від молекул спирту відщеплюється _______

варіанти відповідей

водень

вода

атоми карбону

ОН- група

Запитання 7

Загальна формула етерів ________

варіанти відповідей

R – O – R 

R – OН – R 

R – СOОН – R 

Запитання 8

    СН3 ─ СН2 ─ СН2 ─ ОН    Визначте назву речовини ________

варіанти відповідей

 пропанол -1

диметилбутанол -1

триметилбутанол -1

Запитання 9

Вставте пропущене слово.

Група – є ( ______) функціональною групою спиртів

варіанти відповідей

ОН- група

СООН- група

Запитання 10

Вставте пропущене слово.

Назва одноатомного спирту складається з назви представника (_____) + суфікс –ол

варіанти відповідей

аренiв

алканів

алкiнiв

алкенiв

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест