23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Ненасичені вуглеводні.

Додано: 15 січня
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Ненасичені вуглеводні.
16 запитань
Запитання 1

Сполука CH2 = CH - CH2 - CH3 має назву:

варіанти відповідей

бут-3-ен

бут-1-ин

 бут-1-ен

бутан

Запитання 2

 Гомологом етену є:

варіанти відповідей

С2Н2

С4Н10

С4Н8

С3Н8

Запитання 3

В результаті гідратації етену утворюється сполука:

варіанти відповідей

 СН3-СН3

СН3ОН

 СН3-СН2-ОН

СН4

Запитання 4

 При повному гідруванні ацетилену утворюється:

варіанти відповідей

етилен

 етин

 етен

 етан

Запитання 5

Етен від етану можна розпізнати за допомогою:

варіанти відповідей

натрій гідроксид

кисень

розчин калій перманганату

вапняна вода

Запитання 6

Для ненасичених вуглеводнів характерні реакції:

варіанти відповідей

ізомеризації

приєднання

сполучення

заміщення

Запитання 7

Продуктами повного окиснення етину є:

варіанти відповідей

карбон (ІІ) оксид

водень

кисень

карбон (IV) оксид

вода

Запитання 8

При пропусканні етену через бромну воду спостерігається:

варіанти відповідей

розігрівання речовин

знебарвлення бромної води

випадання білого осаду

Запитання 9

Укажіть речовини, з якими реагують ненасичені вуглеводні:

варіанти відповідей

Br2

NaOH

HCl

H2SO4

Запитання 10

Допишіть рівняння реакції та вкажіть суму коефіцієнтів

С6Н12 + О2 →:

варіанти відповідей

23

22

21

44

Запитання 11

Позначте стан гібридизації атома Карбону в алкінах

варіанти відповідей

 sp

 s2p

sp2

sp3

Запитання 12

Оберіть правильний тип ізомерії характерний для бутину

варіанти відповідей

ізомерія положення кратного зв'язку

ізомерія карбонового ланцюга

ізомерія функціональних груп

ізомерія положення кратного зв'язку та ізомерія карбонового ланцюга

Запитання 13

Виберіть з переліку алкіни (декілька відповідей):

варіанти відповідей

С5Н8

С8Н18

С6Н10

С4Н10

С3Н6;      

С7Н8

С7Н12

С4Н6

Запитання 14

В алкінів між атомами Карбону зв’язки:

варіанти відповідей

одинарні

один подвійний

один потрійний

два подвійні

два потрійні

всі потрійні

Запитання 15

Якісними реакціями на ненасичені вуглеводні є (кілька відповідей):

варіанти відповідей

утворення осаду з арґентум нітратом

знебарвлення бромної води

знебарвлення розчину перманганату калію

горіння

Запитання 16

Загальні формули ненасичених вуглеводнів (алкенів і алкінів)

варіанти відповідей

CnH2n+1          

CnH2n;

CnH2n+2 

CnH2n-2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест