12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Альдегіди

Додано: 15 січня
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Альдегіди
Тест виконано: 22 рази
14 запитань
Запитання 1

Вкажіть, яка група атомів є функціональною для альдегідів:


варіанти відповідей

– СНО

– ОН

– СН3

- СООН

- NН2

Запитання 2

Серед наведених формул вкажіть формулу оцтового альдегіду:

 

варіанти відповідей

С2Н2

СН3СНО

СН3 – СН2 – ОН

СН3 - СООН

СН3 – СН2 – СООН

Запитання 3

Вкажіть загальну формулу альдегідів:

 

варіанти відповідей

R – OH

R – CHO 

CnH2n

R – CООН

Запитання 4

Дайте назву альдегіду: СН3 – СН2 – СНО


варіанти відповідей

бутаналь

пентаналь

пропаналь

етаналь

метаналь

Запитання 5

При окисненні пропаналю можна добути:

 

варіанти відповідей

пропанол

пропанон

пропанову кислоту

пропан

Запитання 6

Серед наведених формул сполук вкажіть формули альдегідів:

 

варіанти відповідей

R – СНО

СН3 – СНО

СН3 – СН2 – ОН

НСНО

СН3 – СН2 – СО – СН2 – СН3

Запитання 7

Вкажіть, з якими із перелічених речовин вступає в реакцію мурашиний альдегід:

 

варіанти відповідей

Na

КОН

амоніачний розчин аргентум(І) оксиду

О2

Запитання 8

Вкажіть, з якими з перелічених речовин вступає в реакцію оцтовий альдегід:


варіанти відповідей

Са 

NaOH   

Cu(OH)2

Н2

Запитання 9

При відновленні мурашиного альдегіду утворюється:

варіанти відповідей

масляна кислота

метан

оцтова кислота

метанол

етанол

Запитання 10

За допомогою яких реактивів можна визначити альдегідну групу? 

варіанти відповідей

бромною водою

розчином ферум(ІІІ) хлориду

аміачним розчином аргентум (І) оксиду

калій перманганатом

Запитання 11

Найпростішим за складом та будовою альдегідом є

варіанти відповідей

етаналь

метаналь

метанол

бутаналь

Запитання 12

Продуктами повного окиснення (горіння) альдегідів є:

варіанти відповідей

карбон(ІІ)оксид і вода

карбонова кислота

одноатомний спирт

 карбон(IV)оксид і вода

Запитання 13

Вкажіть реакції характерні для альдегідів

варіанти відповідей

окиснення та гідратації

дегідратування й окиснення

окиснення та відновлення

відновлення та гідратації

Запитання 14

Укажіть,чому альдегідам властиві реакції приєднання

варіанти відповідей

через наявність подвійного зв'язку у карбонільній групі

через наявність кратних зв'язків між атомами Карбону

через відсутність водневих зв'язків між молекулами альдегідів

через полярність зв'язку О-Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест