24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Облік дебіторської заборгованості

Додано: 10 листопада 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
14 запитань
Запитання 1

Відображення дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівнихборгів є дотриманням принципу… 

варіанти відповідей

повного висвітлення; 


превалювання змісту над формою;

обачності; 

послідовності; 

історичної (фактичної) собівартості. 

Запитання 2

Придбання товарів через підзвітних осіб відображається бухгалтерським проведенням: 

варіанти відповідей

Дт 28  Кт 372; 

Дт 372 Кт 28; 

Дт 28  Кт 371; 

Дт 377 Кт 28; 

Дт 28  Кт 377. 

Запитання 3

Звіт підзвітної особи – це: 

варіанти відповідей

документ, який засвідчує використання підзвітною особою грошових коштів; 

відривні аркуші касової книги разом з ПКО та ВКО; 

належним чином оформлені грошові кошти; 

документ, який засвідчує право підзвітної особи отримати матеріальні цінності; 

жодна з наведених відповідей. 

Запитання 4

Збільшення курсових різниць при погашенні дебіторської заборгованості покупців в іноземній валюті: 

варіанти відповідей

Дт 362  Кт 744; 

Дт 714  Кт 791; 

Дт 362 Кт 714; 

Дт 714  Кт 372; 

Дт 744  Кт 377. 

Запитання 5

Яким записом оформляється видача з каси підзвітній особі сум для придбання матеріалів? 

варіанти відповідей

Дт 201 Кт 301; 

Дт 372 Кт 301; 

Дт 301 Кт 201; 

Дт 301 Кт 372;

Дт 372 Кт 302. 

Запитання 6

Яка кореспонденція рахунків складається при здійсненні операції з оплати з поточного рахунка постачальникам за попередньо отримані та оприбутковані матеріали? 

варіанти відповідей

Дт 201 Кт 311; 

Дт 631 Кт 311;

Дт 311 Кт 631; 

Дт 361 Кт 301; 

Дт 311 Кт 361; 

Запитання 7

Резерв сумнівних боргів створюється за:

варіанти відповідей

довгостроковою дебіторською заборгованістю; 

поточною дебіторською заборгованістю; 

довгостроковою та поточною дебіторською заборгованістю;

кредиторською заборгованістю; 

поточними зобов’язаннями. 

Запитання 8

В якому П(С)БО визначаються особливості обліку дебіторської заборгованості?

варіанти відповідей

П(С)БО 7 “Основні засоби”; 

П(С)БО) 9 “Запаси”. 

П(С)БО 8 “Дебіторська заборгованість”; 

П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”; 

П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”; 

Запитання 9

В яких формах звітності відображають інформацію про дебіторську заборгованість? 

варіанти відповідей

баланс; 

звіт про фінансові результати; 

звіт про рух грошових коштів; 

звіт про власний капітал; 

звітність за сегментами. 

Запитання 10

За якими ознаками класифікують дебіторську заборгованість? 

варіанти відповідей

за терміном погашення; 

за причинами виникнення; 

за належністю до фінансових активів; 

за замовником; 

правильні відповіді в) і г). 

Запитання 11

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо: 

варіанти відповідей

а)сума заборгованості може бути достовірно визначена; 

б)підприємство здійснює контроль за реалізованою продукцією; 

в)існує імовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод; 

правильні відповіді а) і в); 

жодна з наведених відповідей. 

Запитання 12

Підприємство реалізує готову продукцію покупцям. Якщо виручка від реалізації склала 3 000 грн (у т. ч. ПДВ), собівартість 2 600 грн, то підприємство матиме: 

варіанти відповідей

прибуток 400 грн; 

збитки 100 грн; 

прибуток 100 грн; 

прибуток 1 000 грн; 

збиток 1 000 грн.

Запитання 13

На кінець звітного періоду підприємство мало таку інформацію про дебіторську заборгованість: первісна вартість – 72 000 грн, резерв сумнівних боргів – 58 000 грн. У балансі підприємства чиста реалізаційна вартість складе:

варіанти відповідей

14 000 грн; 

130 000 грн; 

72 000 грн; 

58 000 грн; 

правильної відповіді немає.

Запитання 14

На кінець звітного періоду підприємство мало таку інформацію про дебіторську заборгованість: первісна вартість – 36 000 грн, резерв сумнівних боргів – 24 000 грн. У балансі підприємства чиста реалізаційна вартість складе:

варіанти відповідей

12 000 грн;

36 000 грн; 

24 000 грн; 

60 000 грн; 

правильної відповіді немає.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест