26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Облік кредитних операцій КБ

Додано: 1 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 5 разів
20 запитань
Запитання 1

Нараховані проценти за користування кредитом облічуються на рахунках класу:

варіанти відповідей

1,2

 3,4

6,7

 8,9

Запитання 2

Бухгалтерське проведення Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» К-т 2063 «Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю» означає:

варіанти відповідей

банк видав короткостроковий кредит суб’єкту господарювання у поточну діяльність


банком повернено строковий депозит суб’єкту господарювання


суб’єкт господарювання повернув заборгованість за кредитом, що був наданий у поточну діяльність, який обліковується за амортизованою собівартістю

банк визнав заборгованість за короткостроковим кредитом, що був наданий у поточну діяльність суб’єктів господарювання безнадійною


Запитання 3

Який рахунок призначений для обліку наданих кредитів овердрафт суб’єктам господарювання?

варіанти відповідей

9129 «Інші зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам»


2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»


 2082 «Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання»


2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»


Запитання 4

Бухгалтерське проведення Д-т 2209«Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю» К-т 2203 «Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю» означає:

варіанти відповідей

банк списав за рахунок спеціального резерву безнадійну заборгованість за кредитом, наданим фізичній особі

у зв’язку з погашенням фізичною особою простроченої заборгованості за кредитом, банк розформував резерв


банк зменшив розмір сформованого резерву за кредитом, наданим фізичній особі


банк сформував резерв за наданим фізичній особі кредитом


Запитання 5

До строкових кредитів належать:

варіанти відповідей

одноразові

з погашенням у розстрочку

короткострокові

пролонговані

Запитання 6

За галузевою спрямованістю кредитів виділяють такі його види:


варіанти відповідей

у сільське господарство

іпотечні

поточні

споживчі

Запитання 7

У залежності від об’єктів кредитування існують такі кредити:

варіанти відповідей

одноразові

паралельні

споживчі

синдиковані

Запитання 8

За кількістю кредиторів кредити бувають:


варіанти відповідей

паралельні

до запитання

споживчі

пролонговані

Запитання 9

За суб’єктами кредитування кредити бувають такі, що надані:

варіанти відповідей

в торгівлю

у будівництво

органам державної влади

у промисловість

Запитання 10

Бухгалтерське проведення Д-т 2208 «Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю» К-т 6052 «Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю» означає:

варіанти відповідей

фізична особа сплатила нараховані раніше банком процентні доходи за кредитом


фізична особа сплатила авансом проценти за наданим їй кредитом на поточні потреби


банк нарахував процентні доходи за кредитом, наданим фізичній особі на поточні потреби

банк визнав простроченими нараховані доходи за кредитом, наданим фізичній особі на поточні потреби


Запитання 11

Амортизація дисконту за наданим кредитом в національній валюті суб’єкту господарювання в інвестиційну діяльність відображається такою бухгалтерською проводкою:

варіанти відповідей

Д-т 2076 «Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю»

К-т 6026 «Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю»


Д-т 6026 «Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю»

К-т 2076 «Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю»


Д-т 2076 «Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю» 

К-т 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металівД-т 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів»

К-т 6026 «Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю»


Запитання 12

Бухгалтерським проведенням Д-т 9129 «Інші зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам» К-т 9900 «Контррахунок» супроводжуються такі банківські операції:

варіанти відповідей

банк уклав з клієнтом договір про кредитну лінію


банк уклав з клієнтом договір про надання кредиту овердрафт


банк уклав з клієнтом факторингову угоду


усі зазначені операції

Запитання 13

Амортизація дисконту за наданим кредитом означає:

варіанти відповідей

щомісячне віднесення комісії, сплаченої авансом, на доходи звітних періодів

щомісячне віднесення комісії, сплаченої авансом, на витрати звітних періодів

щомісячне нарахування відсотків

списання заборгованості за кредитом

Запитання 14

Рахунки нарахованих доходів, що відображають заборгованість клієнтів за відсотками за кредит, по відношенню до балансу:

варіанти відповідей

Активні

Пасивні

Контрарні

Позабалансові

Запитання 15

Яке кінцеве сальдо рахунка 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю», якщо початкове сальдо (Д-т) – 6 000 грн, оборот (Д-т) – 4 000 грн, оборот (К-т) – 8 000 грн?

варіанти відповідей

6 000 + 4 000 + 8 000 = 18 000 грн (Д-т)

6 000 + 4 000 – 8 000 = 2 000 грн (Д-т)

8 000 – 4 000 + 6 000 = 10 000 грн (К-т)

8 000 – 6 000 + 4 000 = 6 000 грн (Д-т)

Запитання 16

Кредитний портфель банку – 9 млн грн, обсяг спеціального резерву під кредитні операції – 900 000 грн. Яка реальна вартість кредитного портфеля?

варіанти відповідей

9 900 000 грн

8 100 000 грн

9 000 000 грн

8 000 000 грн

Запитання 17

Банк Альфа отримує від НБУ короткостроковий кредит на 6 місяців на суму 700 000 грн з дисконтом 300 000 грн. Скласти бухгалтерське проведення:

варіанти відповідей

Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ», сума 400 000 грн

Д-т 1316 «Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування», сума 300 000 грн

К-т 1312 «Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування», сума 700 000 грн

Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ», сума 700 000 грн

Д-т 1316 «Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування», сума 300 000 грн

К-т 1312 «Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування», сума 700 000 грн

Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ», сума 700 000 грн

К-т 1312 «Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування», сума 700 000 грн

Д-т 1312 «Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування», сума 700 000 грн

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ», сума 700 000 грн

Запитання 18

Банк надає кредит на суму 30 000 грн. на 35 діб під прості проценти 25% річних. Визначити загальний розмір заборгованості з відсотками на момент погашення кредиту:

варіанти відповідей

30000+(30000×35×25:365:100) = 30 719 грн

30000×35×25:365:100 = 719 грн


30000×25:100 = 7 500 грн


30000+(30000×25:100) = 37 500 грн


Запитання 19

Для обліку кредитних операцій призначено рахунки класу:

варіанти відповідей

1 і 2

3 і 4

5 і 6

8 і 9

Запитання 20

Яке кінцеве сальдо рахунка 2203 «Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю», якщо початкове сальдо (Д-т) – 12 000 грн, оборот (Д-т) – 5 000 грн, оборот (К-т) – 9 000 грн?

варіанти відповідей

12 000 + 5 000 + 9 000 = 26 000 грн (Д-т)

12 000 + 5 000 – 9 000 = 6 000 грн (Д-т)

12 000 – 5 000 + 9 000 = 16 000 грн (К-т)

12 000 – 9 000 = 3 000 грн (Д-т)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест