10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Облік власного капіталу та фінансових результатів бюджетних установ

Додано: 9 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
20 запитань
Запитання 1

До рахунків класу 5 Капітал та фінансові результати належить:

варіанти відповідей

10 «Основні засоби»

20 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

55 «Фінансовий результат»

70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями»

Запитання 2

Субрахунок 511 бюджетної установи має назву:


варіанти відповідей

Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів

Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів

Фінансовий результат розпорядників бюджетних коштів

Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів

Запитання 3

Списані в кінці року витрати на виконання бюджетних програм на фінансовий результат:

варіанти відповідей

Д-т 7011   К-т 5511

Д-т 5511  К-т 80

Д-т 7111   К-т 5511

Д-т 5511    К-т 81

Запитання 4

Списані в кінці року доходи від реалізації продукції  на фінансовий результат:

варіанти відповідей

Д-т 7011   К-т 5511

Д-т 5511  К-т 80

Д-т 7111   К-т 5511

Д-т 5511    К-т 81

Запитання 5

Зміни у капіталі при зарахованні об’єкта до складу основних засобів бюджетної установи:

варіанти відповідей

Д-т 5411 К-т 5111

Д-т 5111 К-т 5411

Д-т 10 К-т 5311

Д-т 5311 К-т 10

Запитання 6

Проведена дооцінка об’єкта основних засобів бюджетної установи:

варіанти відповідей

Д-т 5411 К-т 5111

Д-т 5111 К-т 5411

Д-т 10 К-т 5311

Д-т 5311 К-т 10

Запитання 7

Зміни у капіталі при списанні повністю зношених, непридатних для використання основних засобів у бюджетній установі:

варіанти відповідей

Д-т 8411  К-т 10

Д-т 5111  К-т 5411

Д-т 1411  К-т 10

Д-т 5311 К-т 10

Запитання 8

До складу власного капіталу бюджетних установ входять:

варіанти відповідей

доходи майбутніх періодів

внесений капітал

зобов’язання

фінансові доходи

Запитання 9

Зараховано основні засоби, що отримані безоплатно у бюджетній установі:

варіанти відповідей

Дт 10       Кт 10

Дт1311      Кт 6211 

Дт 10       Кт 1311, Дт 7511 Кт 5111

Дт 10       Кт 1311, Дт 5411 Кт 5111

Запитання 10

Списано в кінці року на результати виконання кошторису видатки спеціального фонду:

варіанти відповідей

Д-т 5511  К-т 81

Д-т 7011   К-т 5511

Д-т 5511  К-т 80

Д-т 5311   К-т 5512

Запитання 11

Списано дохід від реалізації виробів навчальної майстерні на фінансовий результат виконання кошторису, фактична вартість яких становила 2000 грн, дохід від реалізації – 3000 грн:

варіанти відповідей

Д-т 1811  К-т 16      2000 грн.

Д-т 2111   К-т 7111  2000 грн.

Д-т 2311  К-т 2111  3000 грн.

Д-т 7111  К-т 5511  3000 грн.

Запитання 12

Списано дохід від реалізації продукції підсобних сільських господарств на фінансовий результат виконання кошторису, фактична вартість яких становила 4000 грн, дохід від реалізації – 7000 грн:

варіанти відповідей

Д-т 1811  К-т 16      4000 грн.

Д-т 2111  К-т 7111  7000 грн.

Д-т 2311  К-т 2111  4000 грн.

Д-т 7111  К-т 5511  7000 грн.

Запитання 13

Проведено дооцінку основних засобів у бюджетній установі: первісна вартість об’єкта становила 34000 грн, переоцінена – 38500:

варіанти відповідей

Д-т 10      К-т 1311  38500 грн.

Д-т 10      К-т 5311   4500 грн.

Д-т 1411  К-т 10       34000 грн.

Д-т 5311   К-т 10        4500 грн.

Запитання 14

Фактична вартість реалізованої продукції підсобного господарства становила 18000 грн, дохід від реалізації – 25000 грн. Вказати бухгалтерський запис зі списання собівартості на фінансовий результат:

варіанти відповідей

Д-т 5511  К-т 8211  18000 грн.

Д-т 1811  К-т 16      18000 грн.

Д-т 8211 К-т 1811 18000 грн.

Дт 5511 К-т 7111 25000 грн.

Запитання 15

Вказати правильний запис, якщо придбану коледжем  комп’ютерну програму вартістю 4300 грн. введено в експлуатацію:

варіанти відповідей

Д-т 1313   К-т 2113   4300 грн.

Д-т 1313   К-т 6215   4300 грн.

Д-т 12  К-т 1313   4300 грн;   Д-т 54 К-т 51 4300 грн.

Д-т 11  К-т 1313   4300 грн;   Д-т 54 К-т 51 4300 грн.


Запитання 16

Вкажіть кореспонденцію рахунків за операцією: Надійшли бюджетні асигнування на придбання (створення) необоротних матеріальних 

варіанти відповідей

Д-т 2313 К-т 5411

Д-т 5111 К-т 5411

Д-т 2313 К-т 7011

Д-т 5411 К-т 5111

Запитання 17

Вкажіть кореспонденцію рахунків за операцією: Списання необоротного активу первісною вартістю 70000 грн та зносом 50000 грн унаслідок нестачі, встановленої під час інвентаризації. Винного не встановлено

варіанти відповідей

Д-т 1010 К-т 1311 70000 грн.; Д-т 5411 К-т 5111 50000 грн

Д-т 5111 К-т 1010 20000 грн.; Д-т 1411 К-т 1010 50000 грн

Д-т 1010 К-т 5311 20000 грн

Д-т 5111 К-т 5411 70000 грн.

Запитання 18

Вкажіть кореспонденцію рахунків за операцією: Оприбутковано придбані фінансові інвестиції 12000 грн

варіанти відповідей

Д-т 2511 К-т 2117 12000 грн.; Д-т 5411 К-т 5211 12000 грн

Д-т 5111 К-т 1010 12000 грн.; Д-т 1411 К-т 1010 12000 грн

Д-т 2117 К-т 2313 12000 грн

Д-т 5111 К-т 5411 12000 грн.

Запитання 19

Вкажіть кореспонденцію рахунків за операцією: Дооцінка нематеріальних активів, які раніше не уцінювались на

20 %, первісна вартість об’єктів 20000 грн, знос — 10000 грн

варіанти відповідей

Д-т 2511 К-т 2117 20000 грн.; Д-т 5411 К-т 5211 20000 грн

Д-т 5111 К-т 1216 20000 грн.; Д-т 1411 К-т 1216 10000 грн

Д-т 1216 К-т 5311 4000 грн.; Д-т 5311 К-т 1414 2000 грн

Д-т 5111 К-т 5411 10000 грн.

Запитання 20

Який рахунок призначений для обліку резервного капілу

варіанти відповідей

53

54

55

56

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест