24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Вступ до спеціальності, А1

Додано: 20 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
22 запитання
Запитання 1

Сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти:


варіанти відповідей

повна загальна середня освіта;

професійно-технічна освіта

вища освіта

Запитання 2

Галузевий вищий навчальний заклад або структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження

варіанти відповідей

університет

академія, інститут

коледж

Запитання 3

Модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць

варіанти відповідей

кредитно-модульна система організації навчального процесу

болонський процес

навчальне заняття

Запитання 4

Найбільш повне визначення терміну «фінанси»:

варіанти відповідей

процес безперервного переміщення грошей між суб ‘єктами господарювання

економічні відносини, що пов’язані із сплатою податків та інших платежів підприємствами до бюджету

економічні відносини, що відображають формування, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів у процесі розподілу і перерозподілу ВВП і НД 

Запитання 5

Функціями фінансів є:

варіанти відповідей

контрольна, економічна, стимулююча

розподільча, стимулююча, відтворювальна, регулювальна

розподільча, контрольна

фіскальна, розподільча, регулювальна

Запитання 6

Складовими фінансової політики є сукупність політик

варіанти відповідей

податкової, митної, грошово-кредитної, бюджетної, боргової, інвестиційної

підприємницьких структур

населення 

Запитання 7

До складу децентралізованих фінансів не входять:

варіанти відповідей

фінанси підприємницьких структур

фінанси населення

місцеві бюджети

Запитання 8

Фінансова система – це:


варіанти відповідей

контроль з боку суспільства за фінансовою діяльністю держави


сукупність всіх економічних суб’єктів, що діють за умов певного законодавства в одній країні

грошово-кредитний механізм

Запитання 9

Кредит виконує такі функції:

варіанти відповідей

фіскальна і економічна

накопичувальна і контрольна

перерозподільна і контрольна

Запитання 10

Управління фінансами в Україні покладено на:

варіанти відповідей

Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Апарат Президента

Рахункову палату

Міністерство фінансів України

Міністерство доходів і зборів України

Запитання 11

Основним завданням Міністерства фінансів України є:

варіанти відповідей

Міжнародне співробітництво у сфері оподаткування

загальне керівництво всією фінансовою системою країни

касове виконання бюджету

позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного бюджету

Запитання 12

До першого рівня банківської системи України відносять:

варіанти відповідей

комерційний банк

Національний банк України

Міністерство фінансів України

Запитання 13

Державний кредит – це:

варіанти відповідей

позика, яка надається від імені держави фізичним особам

сукупність відносин, у яких держава виступає у ролі позичальника коштів, кредитора й гаранта

грошові відносини між державою та фізичними і юридичними особами з приводу сплати податків

заборгованість державних підприємств перед постачальниками

Запитання 14

Сукупність усіх бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права

варіанти відповідей

бюджетний устрій

бюджетний процес

бюджетна система

Запитання 15

Частина валового внутрішнього продукту, що використовується державою для здійснення своїх функцій:

варіанти відповідей

державні доходи

державні витрати

державний борг

Запитання 16

Встановлюються безпосередньо щодо платників і сплачуються за рахунок їхніх доходів, а сума податку безпосередньо залежить від розмірів об’єкта оподаткування:

варіанти відповідей

місцеві податки

прямі податки

непрямі податки

Запитання 17

Ставки податків встановлюються Верховною Радою України і є єдиними на всій території України


варіанти відповідей

місцеві податки

загальнодержавні податки

податки на майно

Запитання 18

Сукупність правових норм, що регулюють форми, методи й строки стягнення податків і платежів, що носять податковий характер, необхідних державі для виконання його функцій

варіанти відповідей

податкова система

Державна фіскальна служба України

податкова політика

Запитання 19

Функція, що полягає в фінансуванні заходів для зменшення наслідків страхових подій


варіанти відповідей

ризикова

попереджувальна

інвестиційна

Запитання 20

Сукупність видів страхування, об'єктом яких є майно юридичних та фізичних осіб (будівлі, споруди, посіви, худоба, транспортні засоби, предмети особистого вжитку тощо):

варіанти відповідей

майнове страхування

особове страхування

страхування відповідальності

Запитання 21

Юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, що має ліцензію на здійснення страхової діяльності:


варіанти відповідей

страховик

страхувальник

застрахований 


Запитання 22

Специфічна сфера грошових операцій, де об’єктом угоди є вільні грошові кошти населення, суб’єктів господарювання і державних структур, які надаються користувачам або під цінні папери, або у вигляді кредитів

варіанти відповідей

фінансовий ринок

позабіржова торгівля

фондова біржа

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест