6 травня о 15:00Вебінар: Продуктивна робота наприкінці семестру: онлайн-тести, проєкти та творча діяльність

РІМЕ. Тема 1.1.-1.2.

Додано: 20 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

Оберіть декілька вірних відповідей:

В яких спрямуваннях потрібно враховувати закони і закономірності?

варіанти відповідей

в наукових дослідженнях

у практиці розвитку і розміщення продуктивних сил

у розвитку соціальної сфери регіонів

Запитання 2

Як ви можете охарактеризувати взаємовідносини між законами і закономірностями?

варіанти відповідей

це антиподи

вони характеризують різні сфери діяльності

це слова-синоніми, які ототожнюють одне явище

закономірності - це закони, специфічні для одного або кількох явищ

Запитання 3

Визначте, який варіант правильно характеризує суть принципів?

варіанти відповідей

відображають об'єктивну реальність у розміщенні суспільного виробництва

є відображенням закономірностей в економічній політиці держави

є методами господарювання владних структур держави

правильні усі відповіді

Запитання 4

Зазначте декілька правильних відповідей.

В чому полягають фактори розміщення та розвитку господарства регіонів?

варіанти відповідей

це сукупність причин, що зумовлюють розміщення об'єктів

вони визначаються техніко-економічними та технологічними особливостями виробництв

це основні економічні показники розвитку регіонів

Запитання 5

Що собою являє закономірність комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил?

варіанти відповідей

поліпшення соціальних умов життя населення

найбільший ефект забезпечується найменшими витратами на розміщення об'єкта

поділ праці згідно з кваліфікацією, віком та статтю

створення транспортних кооперацій

Запитання 6

Чим обумовлена закономірність територіального поділу праці

варіанти відповідей

об'єктивною необхідністю взаємовигідного розвитку співробітництва

територіальним об'єднанням підприємств

реструктуризацію господарського комплексу

поєднанням централізованих та регіональних методів управиління

Запитання 7

В чому полягає принцип вирівнювання рівнів економічного розвитку регіонів?

варіанти відповідей

рівномірність всіх форм власності

зближення територій за узагальненими показниками, які характеризують результативність їх господарської діяльності

спеціалізація виробництва

кооперування виробничих відносин підприємств

Запитання 8

До яких принципів відноситься надання переваги соціальним та економічних чинникам розвитку регіонів?

варіанти відповідей

регіональної політики України

політичних програм деяких найбільш впливових партій

діяльності законодавчої влади

агропромислової політики держави

Запитання 9

В чому полягає суть сировинного фактора у розвитку економіки регіонів?

варіанти відповідей

підвищення рівня технологічних процесів

ліквідації обмеженості водних ресурсів

визначення і наявності корисних копалин, земельних ресурсів та природних умов

ефективному використанні ресурсів та ресурсозбереженні

Запитання 10

В яких умовах особливого значення набуває фактор ринкової кон'юктури ?

варіанти відповідей

при функціонуванні планової економіки

в екстремальних умовах війни та післявоєнної відбудови

не залежить від суспільно-політичної та економічної системи

в країнах ринкової трансформаційної економіки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест