Оксигеновмісні органічні речовини

Додано: 10 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 142 рази
40 запитань
Запитання 1

До яких сполук відносять спирти?

варіанти відповідей

До вуглеводів

До органічних речовин

До оксигеновмісних речовин

До неорганічних речовин

Запитання 2

Вкажіть назву функціональної групи спиртів:

варіанти відповідей

карбонільна група

карбоксильна група

гідроксильна група

альдегідна група

Запитання 3

Вкажіть назву речовини, яка в разі потрапляння в людський організм навіть у незначній кількості може спричинити сліпоту та навіть смерть:

варіанти відповідей

гліцерин

етанол

метанол

пропанол

Запитання 4

Ці спирти використовують у період епідемії коронавірусу як антисептики та для зменшення шкідливої дії антисептиків на шкіру:

варіанти відповідей

метанол та етанол

етанол та бутанол

метанол та гліцерол

етанол та гліцерол

Запитання 5

Багатоатомні спирти - це сполуки, що містять у своєму складі:

варіанти відповідей

гідроксильну групу і велику кількість атомів Карбону

дві і більше гідроксильні групи, сполучені з вуглеводневим радикалом

дві гідроксильні та альдегідні групи

гідроксильну і карбоксильну групи

Запитання 6

Реакція відщеплення води від молекули спирту при високій t° має назву:

варіанти відповідей

дегідратація

гідрування

етерифікація

гідратації

Запитання 7

До багатоатомних спиртів відноситься

варіанти відповідей

метанол

етанол

гліцерол

бутанол

Запитання 8

Вкажіть формулу багатоатомного спирту:

варіанти відповідей

C2H5OН;

CH3OН;

C3H5(ОН)3;

C3H7OН;

Запитання 9

Органічні речовини, які мають у своєму складі одну або кілька гідроксильних груп, з’єднаних із карбоновим (вуглеводневим) ланцюгом, називаються 

варіанти відповідей

основами

гідроксидами

спиртами

оксегеновмісними

Запитання 10

Який спирт називається ректифікатом?

варіанти відповідей

вміщає 4% води

вміщає 45 % етанолу

який містить до 50 мл метанолу

це технічний спирт, забарвлений у фіолетовий колір.

Запитання 11

до чого може привести вживання метилового спирту дозою 30-50 мл.

варіанти відповідей

До сп'яніння

До сліпоти

До смерті

Це не шкідлива речовина

Запитання 12

1. Вкажіть суфікс, який використовується у назвах спиртів за міжнародною номенклатурою:


варіанти відповідей

-діол;

-ол;

-он;

-ен.

Запитання 13

Яка концентрація еттанолу в медичному спирті?

варіанти відповідей

4%

96%

45%

70 %

Запитання 14

Яка характеристика відноситься до гліцеролу?

варіанти відповідей

Рідина із характерним спиртовим запахом, яка розчиняється у воді в будь- якиз пропорціях.

Дуже отруйна речовина. Летальна доза – 30-50 мл. Менша кількість веде до сліпоти.

безбарвна в’язка рідина, солодка на смак.

Важча за воду, змішується з нею в будь- яких пропорціях.

Трьохатомний спирт

Запитання 15

Які подукти утворюються внаслідок повного окиснення ( горіння) етанолу?

варіанти відповідей

Сажа і вода

Вуглекислий газ і вода

вода і карбон (IV) оксид

спирти не горять

Запитання 16

Етанол можна добути:

варіанти відповідей

Взаємодією етелену з водою

бродінням глюкози

Взажмодією лугів з жирами

Розчиненням етану у воді

Запитання 17

В якій країні етанол використовують як пальне?

варіанти відповідей

В Україні

В Китаї

В Бразилії

Я про таке не чув

Запитання 18

Який спирт використовують для добування вибухових речовин і серцевих ліків?

варіанти відповідей

Метанол

Етанол

Гліцерол

Етиленгліколь

Запитання 19

Про який спирт іде мова: рідина із специфічним спиртовим запахом.

Дуже отруйний, може спиричинити невиліковну сліпоту , а при дозуванні .0,5- 1 мл на 1кг ваги людини призводить до летальних випадків.

варіанти відповідей

етанол

гліцерол

оцет

метанол

Запитання 20

Етанову кислоту застосовують:

Вибери неправильну відповідь.

варіанти відповідей

в харчовій промисловості: як приправу і як консервант.

для виробництва штучних волокон.

для виготовлення лаків і фарб.

у медицині.

для вирощування цвілевих грибів

Запитання 21

Серед переліку назв кислот виберіть органічні кислоти:

варіанти відповідей

щавелева.

мурашина.

сульфатна.

хлороводнева.

лимонна.

молочна.

Запитання 22

Естери мають у своєму складі таку функціональну групу:


варіанти відповідей

- ОН

-СО-

-СОО-

-СООН

Запитання 23

Вкажіть , до якого класу належать жири:


варіанти відповідей

естери

карбонові кислоти

спирти

вуглеводні

Запитання 24

Продуктами реакції гідролізу жирів є

1. алкен; 2. карбонова кислота; 3. алкан; 4. спирт багатоатомний;

5. альдегід 


варіанти відповідей

2, 3

1, 5

2, 4

3, 5

Запитання 25

Виберіть хімічні властивості, які характерні для жирів


варіанти відповідей

омилення

гідрування

реакція "срібного дзеркала"

окиснення

Запитання 26

Тверде мило - це солі вищих карбонових кислот і

варіанти відповідей

натрію

калію

кальцію

магнію

Запитання 27

Вищі карбонові кислоти добувають з

варіанти відповідей

природних жирів

з нафти

з гліцеролу

з неорганічних кислот

Запитання 28

Які кислоти за звичайних умов є твердими речовинами?

варіанти відповідей

Олеїнова

Пальмітинова

Стеаринова

Запитання 29

Насиченими є кислоти

варіанти відповідей

олеїнова

стеаринова

пальмітинова

Запитання 30

 Вкажіть правильне визначення терміну «жири»

варіанти відповідей

естери вищих карбонових кислот і етанолу

етери вищих карбонових кислот і гліцерину

естери вищих карбонових кислот і гліцерину

похідні спиртів

Запитання 31

У природі зустрічаються жири

варіанти відповідей

рослинного і тваринного походження

тільки тваринного походження

тільки рослинного походження

штучного походження

Запитання 32

До складу твердих жирів входять залишки

варіанти відповідей

насичених вищих карбонових кислот

альдегідів

ненасичених вищих карбонових кислот

неорганічних кислот

Запитання 33

Яка хімічна формула речовини Х у схемі: жир + NaOH → мило + Х

варіанти відповідей

С2Н4О2

С2Н5ОН

С3Н8О3

С6Н5ОН

Запитання 34

Мила утворюються в результаті реакції

варіанти відповідей

гідрування

гідратації

лужного гідролізу

окиснення

Запитання 35

Укажіть речовини, що утворюються внаслідок гідролізу естерів

варіанти відповідей

спирти і карбонові кислоти

альдегіди і алкени

карбонові кислоти і алкіни

етери і спирти

Запитання 36

Хто з вказаних вчених вперше виявив жири

варіанти відповідей

Бертло

Шеврель

Бутлеров

Шеелє

Запитання 37

Маргарин-це жир

варіанти відповідей

рослинний

тваринний

переробний

штучний

Запитання 38

Вкажіть залишки яких вищих карбонових кислот входять до складу рослинних жирів

варіанти відповідей

ненасичених

насичених

ароматичних

насичених та ненасичених

Запитання 39

Вкажіть формулу мила

варіанти відповідей

СН3СООNa

CH3COOK

C17H35COOH

C17H35СООNa

Запитання 40

Вкажіть галузі застосування гліцерину

варіанти відповідей

компонент мила

отримання динаміту

як розчинник

як дезінфікуючий засіб

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест