онлайн - тест "Взаємне розміщення прямих у просторі"

Додано: 9 грудня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 8 разів
15 запитань
Запитання 1

На малюнку зображено куб. Яким є взаємне розміщення прямих АВ і АВ1 ?

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

мимобіжні

пермендикулярні

Запитання 2

На малюнку зображено куб. Яким є взаємне розміщення прямих Д1С1 і ВС ?

варіанти відповідей

паралельні

мимобіжні

перетинаються

перпендикулярні

Запитання 3

Скільки різних площин можна провести через дві паралельні прямі ?

варіанти відповідей

одну

дві

безліч

жодної

Запитання 4

Скільки різних площин можна провести через дві мимобіжні прямі ?

варіанти відповідей

безліч

одну

дві

жодної

Запитання 5

Дано трикутну піраміду(див. мал.). Яке взаємне розміщення прямих АS і ВС ?

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

мимобіжні

перпендикулярні

Запитання 6

Пряма с перетинає пряму а і не перетинає пряму в, паралельну прямій а. Яке взаємне розміщення прямих в і с ?

варіанти відповідей

паралельні

мимобіжні

перпендикулярні

перетинаються

Запитання 7

На рисунку площини α і β перетинаються по прямій с. Пряма а належить площині α, пряма в - площині β. Яке з тверджень правильне ?

варіанти відповідей

прямі а і в перетинаються

прямі а і в паралельні

прямі а і в мимобіжні

прямі а і в паралельні або мимобіжні

Запитання 8

Дано куб (див. мал.). Серед наведених прямих укажіть ту, яка є перпендикулярною до прямої АА1.

варіанти відповідей

А1С

АВ1

ДД1

А1С1

Запитання 9

Дві прямі називаються паралельними, якщо вони…

варіанти відповідей

Не перетинаються

Не мають спільних точок

Не перетинаються і лежать в одній площині

Запитання 10

Скільки прямих можна провести через дану точку паралельно даній прямій?

варіанти відповідей

Одну 

0

безліч

Запитання 11

Як можуть бути розміщені дві прямі, якщо одна з них лежить у деякій площині, а друга перетинає цю площину?

варіанти відповідей

Прямі мимобіжні 

Прямі перетинаються 

паралельні

мимобіжні або перетинаються

Запитання 12

Прямі а і с перетинаються. Яким може бути взаємне розміщення прямих а і р, якщо пряма р паралельна прямій с?

варіанти відповідей

Перетинаються 

Не паралельні

мимобіжні

Запитання 13

Дві прямі, які відповідно паралельні двом мимобіжним прямим …

варіанти відповідей

мимобіжні

паралельні

Мимобіжні або перетинаються

Запитання 14

Прямі в і с перетинаються. Яким може бути взаємне розміщення прямих с і р, якщо прямі в і р мимобіжні?

варіанти відповідей

Можуть перетинатися, бути мимобіжними, паралельними

Можуть перетинатися

Можуть бути мимобіжними

Можуть бути паралельними

Запитання 15

Чотири точки не лежать в одній площині. Чи можуть будь-які три точки з них лежати на одній прямій?

варіанти відповідей

так, завжди

так, при певній умові

не можуть

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест