24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Основи підприємницької діяльності

Додано: 21 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 75 разів
20 запитань
Запитання 1

Виберіть, що означає поняття "конкуренція":

варіанти відповідей

 суперництво між товаровиробниками за більш вигідні умови діяльності

 об'єднання багатьох виробників у спілку

домовленість між виробниками про умови діяльності

Запитання 2

 Боротьба підприємців однієї галузі за вигідніші умови виробництва і реалізації товарів з метою одержання надприбутку:

варіанти відповідей

міжгалузева конкуренція

досконала конкуренція

внутрішньогалузева конкуренція

. чиста конкуренція

Запитання 3

Досконала конкуренція - це:

варіанти відповідей

конкуренція, за якої відсутні зовнішні і внутрішні втручання у відносини контрагентів ринку

 конкуренція між багатьма продавцями-покупцями з приводу купівлі-продажу однорідних товарів

 боротьба підприємців однієї галузі за вигідніші умови виробництва і реалізації товарів з метою одержання надприбутку

Запитання 4

Протилежність конкуренції:

варіанти відповідей

попит


пропозиція

монополія

ринкова рівновага

Запитання 5

Що таке ринок?

варіанти відповідей

 сукупність економічних відносин між господарчими суб'єктами щодо організації виробництва та обміну товарів і послуг відповідно до законів товарного виробництва

ринкова форма господарювання та економічних відносин

місце, на якому відбувається товарообмін

форма організації товарних відносин між господарюючими суб'єктами

Запитання 6

 Внутрішній ринок країни, обмежений її кордонами:

варіанти відповідей

 локальний (місцевий) ринок

 регіональний ринок

національний ринок

міжнародний ринок

Запитання 7

Організаційні форми ринку, які здійснюють вільну торгівлю товарами та послугами, цінними паперами, валютою:

варіанти відповідей

 біржі

аукціони

ярмарки

торгові доми

Запитання 8

Які організації здійснюють доставку товарів, беручи на себе цей вид витрат з реалізації товару:

варіанти відповідей

 страхові фірми

торгово-промислові палати

аудиторські фірми

транспортні компанії

Запитання 9

Організація, в якій об’єднуються працівники для випуску товарів чи надання послуг з метою отримання прибутку, - це…

варіанти відповідей

спілка

підприємства виробничої сфери

група

об’єднання

Запитання 10

Підприємство, засноване на власності колективу, або об'єднання громадян – це…

варіанти відповідей

державне підприємство

 колективне підприємство

 спільне підприємство

 приватне підприємство

Запитання 11

За кількістю працюючих підприємства поділяються на:

варіанти відповідей

малі, середні, великі

підприємства, об'єднання

приватні, державні, колективні

комерційні, некомерційні

Запитання 12

Форма звернення до споживачів з метою залучити їхню увагу до товарів чи послуг – це…

варіанти відповідей

 акція

реклама

імідж фірми

екскурсія на виробництво

Запитання 13

Підприємство, засноване на власності однієї особи, - це…

варіанти відповідей

колективне підприємство

приватне підприємство

мале підприємство

державне підприємство

Запитання 14

Виберіть правильне визначення поняття «підприємництво»:

варіанти відповідей

наймана праця робітника

 самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність людей з метою одержання прибутку

діяльність на користь іншим людям

будь – яка господарська діяльність

Запитання 15

Які із зазначених категорій працівників не відносяться до виробничого персоналу:

варіанти відповідей

працівники дитячого саду та бази відпочинку

робітники інструментального цеху

робітники транспортного цеху

працівники складу заводу

Запитання 16

До якої категорії персоналу підприємства слід віднести економіста?

варіанти відповідей

керівники


спеціалісти

службовці

робітники

Запитання 17

Кваліфікація – це:

варіанти відповідей

вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних спеціальних знань

вид трудової діяльності, здійснення якої потребує практичних навичок

більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії

сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності

Запитання 18

Основна заробітна плата – це:

варіанти відповідей

будь-який заробіток, що залежить від результатів праці робітника і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами

встановлений державою розмір заробітної плати , нижче якого не може здійснюватися оплата за фактично виконану роботу

заробіток у вигляді винагород, інших заохочувальних та компенсаційних витрат

заробіток в розмірі посадових окладів

Запитання 19

Вкажіть вірне визначення, що таке податки:

варіанти відповідей

Податки – це обов'язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів

Податки – це обов'язкові платежі фізичних осіб до державного бюджету залежно від вартості майна

Податки – обов'язкові, безумовні платежі до відповідного бюджету, що справляються з платників податку відповідно до законів про оподаткування

Податки – еквівалентні платежі до бюджетів усіх рівнів, що мають законодавчу основу

Запитання 20

Основними чинниками, які формують мікросередовище фірми, є:

варіанти відповідей

фінансово-виробничий потенціал підприємства;

державна підтримка підприємництва;

ринкова інфраструктура;

кадровий потенціал підприємства.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест