2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Сутність біржової діяльності

Додано: 5 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 18 разів
20 запитань
Запитання 1

Біржова торгівля - це одна з форм...

варіанти відповідей

організованого ринку, що функціонує за встановленими правилами, записаними в тих чи інших нормативних актах;

організованого ринку, діяльність якого регламентують інструктивні матеріали;

організованого ринку, купівлю-продаж товарів на якому регламентують законодавчі акти;

організованого ринку

Запитання 2

Економічну сутність біржі становлять ... .


варіанти відповідей

реалізація власної вигоди учасниками біржової торгів-

лі, офіційне котирування цін, біржовий товар, страхування цінових і курсових ризиків, розміщення товарів у просторі й часі;

реалізація власної вигоди учасниками біржової тор-

гівлі;

спеціально визначені правила;

розміщення товарів у просторі й часі.

Запитання 3

Біржа – це ... .

.

варіанти відповідей

одна з форм організованого ринку, що функціонує за встановленими прави-лами;

постійно діючий ринок масових замінних цінностей, який функціонує за визначеними правилами, у конкретному міс-

ці та у призначений час

ринок, який функціонує без визначених правил і часу;

одна з форм організованого ринку.

Запитання 4

За видами товарів біржі поділяють на ... .


варіанти відповідей

товарні, товарно-сировинні, аграрні, фондові й валютні

відкриті й закриті;

акціонерні товариства і некомерційні організації;

публічні (державні), приватні організації торговців,

змішані

Запитання 5

Як класифікують біржі за принципом організації?

.

варіанти відповідей

Міжнародні, національні та регіональні.

Відкриті і закриті

Товарні, фондові, валютні

Публічні (державні), приватні організації торговців, змішані

Запитання 6

Як класифікують біржі за правовим статусом?


варіанти відповідей

Відкриті і закриті

Акціонерні товариства і некомерційні організації.

Публічні (державні), приватні організації торговців, змішані

. Універсальні та спеціалізовані

Запитання 7

Як класифікують біржі за формою участі торговців у біржових торгах?

варіанти відповідей

Універсальні та спеціалізовані.

Державні, приватні, змішані

Відкриті й закриті.

Міжнародні, національні та регіональні.

Запитання 8

За асортиментом товарів біржі поділяють на ... .


варіанти відповідей

універсальні та спеціалізовані;

відкриті й закриті;

державні, приватні, змішані;

міжнародні, національні та регіональні.

Запитання 9

За роллю та місцем у світовій торгівлі біржі поділяють на ... .

варіанти відповідей

публічні (державні), приватні організації торговців, змішані;

відкриті й закриті;

ф’ючерсні, опціонні та змішані;

міжнародні, національні та регіональні.

Запитання 10

Як класифікують біржі за сферою діяльності?

.

варіанти відповідей

Центральні, міжрегіональні та регіональні

Ф’ючерсні, опціонні та змішані.

Державні, приватні, змішані.

Міжнародні, національні та регіональні.

Запитання 11

За видам угод біржі поділяють на ... .


варіанти відповідей

ф’ючерсні, опціонні та змішані;

біржі реальних товарів або фінансових інструментів, опціонні та змішані;

державні, приватні, змішані;

універсальні та спеціалізовані.

Запитання 12

Які біржі засновують органи державної влади?


варіанти відповідей

Змішані.

Центральні.

Универсальні

Державні.

Запитання 13

На яких біржах у торгах беруть участь лише члени біржі?


варіанти відповідей

Відкриті

Державні.

Закриті

Змішані.

Запитання 14

Еволюція світової біржової торгівлі відбувалася протягом ... етапів.

варіанти відповідей

двох;

трьох;

чотирьох;

п’ятьох.

Запитання 15

Лише реальним товаром із негайним постачанням і за готівковий розрахунок торгували на біржах на ... етапі ... .


варіанти відповідей

першому (з 1531 року);

другому (з 1830 року);

третьому (з 1920 року);

четвертому (з 1980 року).

Запитання 16

Другий етап еволюції світової біржової торгівлі характерний ... .

варіанти відповідей

впровадженням у біржову практику ф’ючерсних операцій;

розробленням і впровадженням меха-нізму страхування цінового ризику;

початком проведення операцій на реальний товар із постачанням його у майбутньому;

появою опціонних біржових операцій.

Запитання 17

Третій етап розвитку біржової торгівлі пов’язаний із ... .

варіанти відповідей

початком укладання на товарних біржах угод на реальний товар;

розробленням механізму страхування цінового ризику;

впровадженням у біржову практику ф’ючерсних операцій;

появою опціонних операцій.

Запитання 18

Розробляти і впроваджувати механізм страхування цінового ризику розпочали на ... етапі розвитку, ... .

варіанти відповідей

на першому у другій половині XVI ст.;

на другому у першій половині XIX ст.

на четвертому у першій половині XX ст.;

на п’ятому у другій половині XX cт.

Запитання 19

П’ятий етап розвитку світової біржової торгівлі пов’язаний із ... .

варіанти відповідей

появою нового виду угод – опціонних;

впровадженням на товарних біржах ф’ючерсних контрактів;

розробленням механізму страхування цінового ризику;

початком укладання на товарних біржах угод на реальний товар

Запитання 20

За роллю та місцем у світовій торгівлі біржі поділяють на ... .

варіанти відповідей

публічні (державні), приватні організації торговців, змішані;

відкриті й закриті;

ф’ючерсні, опціонні та змішані;

міжнародні, національні та регіональні.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест