9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Основи управління бізнесом 1 частина

Додано: 21 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 9 разів
22 запитання
Запитання 1

Розвинута економіка – це:


варіанти відповідей

економіка з активним втручанням держави в процес матеріального виробництва;

економіка, в якій поєднується дія законів з державним регулюванням;

економіка, де головним суб‘єктом регулювання економічних процесів є держава, а зв’язки формуються на основі директивних планів;

 економічно неоднорідна структура господарства, в якій одночасно функціонують різні соціально-економічні уклади.

Запитання 2

У командній економіці немає:


варіанти відповідей

установлених чиновниками цін;

планування від досягнутого;

орієнтації виробника, в основному, на платоспроможний попит;

несправедливого розподілу благ.

Запитання 3

Ствердження, що «як економічна категорія бізнес втілює в собі економічні відносини суб’єктів господарювання різноманітних форм власності, реально що беруть участь у ринковому процесі»:


варіанти відповідей

 правильне;

 неправильне;

Запитання 4

Принципами державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є:

варіанти відповідей

ефективність підтримки малого і середнього підприємництва;

доступність отримання державної підтримки суб’єктами малого і середнього підприємництва;

ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для виконання зазначених програм;

відкритість і прозорість проведення процедур надання державної підтримки;

Запитання 5

Мета бізнесу – це


варіанти відповідей

прибуток;

задоволення потреб споживача;

задоволення власних потреб;

потреба бути необхідним суспільству.


Запитання 6

Бізнесом є:

варіанти відповідей

служба в державних установах;

робота по найму у компанії;

володіння акціями компанії;

праця на власному підприємстві.

Запитання 7

Визначальними рисами бізнесу є:

варіанти відповідей

ініціативність;

самостійність у прийнятті рішень;

креативність;

відсутність ризиків у прийнятті рішень;

Запитання 8

 Підприємництво здійснюється на основі таких принципів:

варіанти відповідей

вільний вибір виду підприємницької діяльності;


вільне планування;

вільне ціноутворення;

вільний вибір місця розташування бізнесу;

Запитання 9

Активізація бізнесу приводить до:

варіанти відповідей

поліпшення стану суспільного виробництва;


розповсюдження екстенсивних шляхів розвитку виробництва;

формування нового типу економічної поведінки.

Запитання 10

Основою споживчого бізнесу є:

варіанти відповідей

загальнодержавна власність на засоби виробництва, інформація, грошові ресурси, цінні папери;


приватна власність на предмети споживання і послуги.

Запитання 11

Підприємництво, яке пов'язане з обміном, розподілом і споживанням товарів через торгові установи та біржі:

варіанти відповідей

комерційне підприємництво;

фінансове підприємництво;

державне підприємництво;

виробниче підприємництво.


Запитання 12

Суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути:

варіанти відповідей

громадяни України


юридичні особи;

іноземці;

особи без громадянства.

Запитання 13

 Поняття: «бізнес» та «підприємництво» тотожні:

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 14

Ствердження: «бізнес - це будь який вид безпосередньої діяльності з метою отримання прибутку»:

варіанти відповідей

правильне

неправильне

Запитання 15

Підприємництво - це:

варіанти відповідей

діяльність однієї особи або групи осіб на свій страх і ризик;

діяльність однієї особи на свій страх і ризик для отримання прибутку;

господарська діяльність однієї особи або групи осіб для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку;

господарська діяльність однієї особи або групи осіб для встановлення ділових відносин.

Запитання 16

 Ствердження, що «під бізнесом треба розуміти трансформацію ідеї в будь-який товар, що продається товар або послугу»:

варіанти відповідей

вірне

невірне

Запитання 17

Підприємництво, яке охоплює обіг і обмін вартостей, це:

варіанти відповідей

виробниче підприємництво;

комерційне підприємництво;

фінансове підприємництво;

державне підприємництво.

Запитання 18

Діяльність, яка спрямована на отримання прибутку через виробництво, реалізацію та виконання робіт і послуг, це:

варіанти відповідей

виробниче підприємництво.


комерційне підприємництво;

фінансове підприємництво;

державне підприємництво.

Запитання 19

Основою державного бізнесу є:

варіанти відповідей

 загальнодержавна власність на засоби виробництва, інформацію, грошові ресурси, цінні папери;


приватна власність на предмети споживання і послуги.

Запитання 20

Підприємництво є категорією бізнесу - це:варіанти відповідей

правильне

неправильне

Запитання 21

Бізнес, який здійснюється всіма громадянами з метою одержання товарів та послуг через самостійний пошук виробників і продавця на основі максимальної вигоди, це:

варіанти відповідей

підприємництво;


державний бізнес;

споживчий бізнес.

Запитання 22

Виберіть, що означає поняття "конкуренція":

варіанти відповідей

суперництво між товаровиробниками за більш вигідні умови діяльності

об'єднання багатьох виробників у спілку

домовленість між виробниками про умови діяльності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест