1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Основи управління бізнесом 2 частина

Додано: 21 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 4 рази
14 запитань
Запитання 1

Ствердження, що «Державна підтримка малого і середнього підприємництва – комплекс заходів державної прямої і непрямої підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва»:


варіанти відповідей

правильне

неправильне

Запитання 2

Метою державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є:


варіанти відповідей

зміцнення позицій малого і середнього підприємництва у загальній структурі вітчизняної економіки;


впровадження екстенсивних методів розвитку виробництва;

насичення вітчизняного ринку високоякісними товарами і послугами;

розповсюдження директивних планів.

Запитання 3

 Основними завданнями державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є 


варіанти відповідей

створення сприятливих умов для збільшення кількості, підвищення продуктивності та конкурентоспроможності суб’єктів малого і середнього підприємництва;

збільшення частки вироблених суб'єктами малого і середнього підприємництва товарів (робіт, послуг) в обсязі валового внутрішнього продукту;

планомірне скорочення регуляторних витрат

покращення доступу суб’єктів МСП до фінансових та кредитних ресурсів

Запитання 4

Принципами державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є


варіанти відповідей

пріоритетність розвитку та державної підтримки малого і середнього підприємництва при формуванні та реалізації державної економічної політики, при розробленні відповідних нормативно-правових актів;

пропорційний розподіл регуляторного навантаження, заходів і ресурсів щодо сприяння розвитку та державної підтримки серед різних груп суб'єктів малого і середнього підприємництва, відповідно до їх ресурсних можливостей виконання положень регуляторних актів, соціально-економічних потреб і обсягів негативних факторів, що перешкоджають їх розвитку та ефективній діяльності;

ефективність підтримки та оцінка ефективності реалізації держ. політики у сфері МСП

відповідність підтримки малого і сер.бізнесу наявним потребам суб’єктів МСП

Запитання 5

Основними напрямами державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є:


варіанти відповідей

 дерегулювання підприємницької діяльності, періодичне оцінювання та планомірне скорочення регуляторних витрат суб'єктів малого і середнього підприємництва на виконання положень регуляторних актів;

активне втручання держави в процес матеріального виробництва;

встановлення нормативних цін;

забезпечення і вдосконалення функціонування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва, встановленої Податковим кодексом України.

Запитання 6

Основними напрямами державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є


варіанти відповідей

спрощення процедур започаткування, провадження і припинення підприємницької діяльності;

залучення на конкурсних засадах суб’єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення постачання продукції (робіт, послуг) для державних та регіональних потреб;

забезпечення державної фінансово-кредитної та кредитно-гарантійної підтримки малого і середнього бізнесу

сприяння розвитку інфраструктури МСП

Запитання 7

 Визначальною передумовою становлення малого підприємництва в Україні є:

варіанти відповідей

 планування від досягнутого;


відсутність ризиків в підприємницької діяльності;

розвинена інфраструктура підтримки малого підприємництва.

Запитання 8

Ствердження, що «Інфраструктура підтримки малого підприємництва представляє комплекс взаємопов’язаних систем, який включає елементи: фінансового, ресурсного, інформаційного, консультаційного, правового та матеріального забезпечення малого підприємництва»:

варіанти відповідей

правильне

неправильне

Запитання 9

До об’єктів інфраструктури підтримки розвитку малого і середнього підприємництва належать:

варіанти відповідей

бізнес-інкубатори;


державний, регіональні та місцеві фонди підтримки підприємництва;

ігорні заклади;

підприємства суспільного харчування.

Запитання 10

До об’єктів інфраструктури підтримки розвитку малого і середнього підприємництва належать

варіанти відповідей

центри та агентства з розвитку підприємництва;

фонди сприяння кредитуванню;


науково-технологічні центри, навчально-ділові та маркетингові центри

бізнес-центри, бізнес-інкубатори, палати

Запитання 11

Структурними складовими ринкової інфраструктури підтримки малого підприємництва є 

варіанти відповідей

фінансово-кредитна інфраструктура;


консультаційно-інформаційна

організаційно-правова

Запитання 12

Певні обмеження в здійсненні підприємницької діяльності визначені:

варіанти відповідей

постановою Кабінету Міністрів України;

розпорядженням відповідного міністерства (відомства);

законом України.

Запитання 13

Ствердження: «Ліцензія – це спеціальний документ, який видається підприємцю компетентним державним органом та надає право на здійснення окремих видів діяльності»:

варіанти відповідей

правильне

неправильне

Запитання 14

Ствердження, що ліцензування підприємницької діяльності є одним із способів її державного регулювання:

варіанти відповідей

правильне

неправильне

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест