18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Основні класи неорганічних сполук. Розрахункові задачі за рівнянням реакції.

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 36 разів
24 запитання
Запитання 1

1. Укажіть тип реакції, що відбувається між сіллю та кислотою

варіанти відповідей

розклад

заміщення

обмін

сполучення

Запитання 2

Основи - це складні речовини, утворені

варіанти відповідей

неметалічним елементом і гідроксогрупою

металічним елементом і гідроксогрупою

металічним елементом і Оксигеном

Гідрогеном і кислотним залишком

Запитання 3

Оберіть формулу, нерозчинної у воді основи

варіанти відповідей

Cu(OH)2

NaOH

KOH

Mg(OH)2

Запитання 4

Із переліку речовин укажіть формулу лугу

варіанти відповідей

 Na2CO3

Mg(OH)2

Сu(ОН)2

NaOH

Запитання 5

 Укажіть колір фенолфталеїну в лужному середовищі:

варіанти відповідей

червоний

жовтий

синій

малиновий

Запитання 6

Вкажіть, у якій формулі найменша масова частка металічного елементу

варіанти відповідей

NaOH

Al(OH)3

Cu(OH)2

LiOH

Запитання 7

Встановіть відповідність між оксидом і основою.

Оксид                             Основа

           а) СrO                           1. Сг(ОН)3

           б) Сг2О3                        2. CuOH

      в) Сu2О                         3. Сг(ОН)2

      г) CuO                           4. Cu(OH)2

варіанти відповідей

а-1, б-3, в-4, г-2

а-2, б-1, в-3, г-4

а-3, б-1, в-2, г-4

а-4, б-2, в-1, г-3

Запитання 8

В якому ряду сполук є формули лише солей:

варіанти відповідей

LiOH, Ca(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)3

NaOH, CaO, Al(OH)3, SO3

NaCl, CaCl2, AlCl3, BaCl2

HCl, HNO3, H3PO4, H2O

Запитання 9

Укажіть формули речовин, з якими взаємодіятиме барій хлорид у водному розчині

1. HCl; 2. Cu(OH)2; 3. AgNO3; 4. Na2SO4; 5. MgI2

варіанти відповідей

2; 3

2; 4

3; 4

1; 5

Запитання 10

Розведена сульфатна кислота взаємодіятиме з

1. барій оксид; 2. фосфор(ІІІ)оксид; 3. натрій гідроксид; 4. кремній; 5. магній; 6. хлороводень

варіанти відповідей

1; 3; 4

1; 3; 5

2; 3; 4

3; 5; 6

Запитання 11

Встановіть відповідність між оксидом та кислотою

1. SO3 А. нітратна кислота

2. N2O5 Б. сульфітна кислота

3. SO2 В. нітритна кислота

4. N2O3 Г. сульфатна кислота

варіанти відповідей

1 - Г; 2 - В; 3 - Б; 4 - А

1 - Б; 2 - А; 3 - Г; 4 - В

1 - Г; 2 - А; 3 - Б; 4 - В

1 - А; 2 - Г; 3 - В; 4 - Б

Запитання 12

Перетворіть напівсхеми реакцій на хімічні рівняння

Al2O3 + H2SO4

Be(OH)2 + KOH(розчин)

Сума коефіцієнтів у кожному з рівнянь дорівнюватиме відповідно

варіанти відповідей

10; 5

10; 4

8; 5

8; 6

Запитання 13

Який ряд формул утворений формулами оксидів?

варіанти відповідей

 FeCl3, Al2O3, P2O5, H2CO3

H2S, Al2S3, SO3, K2SO3

MgO, P2O3, Cl2O7, NO

 KOH, N2O5, HNO3, Cr2O3

Запитання 14

У якому рядку наведені тільки формули тих речовин, які будуть взаємодіяти з нитроген(VI) оксидом.

варіанти відповідей

  P2O5, H2O, NaOH, K2O

Н2О, HCl, MgO, Ba(OH)2

O2, BaO, Ca(OH)2, FeO

  Na2O, CaO, KOH, H2O

Запитання 15

Яка сіль реагує з хлоридною кислотою?

варіанти відповідей 


варіанти відповідей

 Na2SO3

  Na2СО3

  CaSO4

 CuSO4

Запитання 16

Укажіть хімічну формулу основного оксиду.варіанти відповідей

SO3

CaO

CO2

P2O5

Запитання 17

Укажіть метал,який витісняє залізо з розчину ферум (2)нітрат

варіанти відповідей

Mg

Hg

Ag

Cu

Запитання 18

Визначте речовини Х і У у схемі перетворень:


натрій→ Х→ У→ натрій сульфат

варіанти відповідей

NaOH, Na3PO4

NaOH, NaCl

NaOH,Na2SO3

NaOH,Na3PO4

Запитання 19

1.   Установіть відповідність між назвою та формулою оксиду.

Назва оксиду

а.    Барій оксид

б.   Ферум (ІІІ) оксид

в.    Нітроген (V) оксид

г.     Сульфур (VІ) оксид

д.   Сульфур (ІV) оксид

е.    Нітроген (І) оксид

Формула оксиду

1.   SO3

2.   N2O5

3.   BaO

4.   SO2

5.   N2O

6.   Fe2O3


  


варіанти відповідей

1-Г, 2-Б, 3-В, 4-Д, 5-А, 6-Е

  1-В, 2-А, 3-Д, 4-Б, 5-Г, 6-Е

1-Г, 2-В, 3-А, 4-Д,5-Е, 6-Б

  1-Д, 2-В, 3-Б, 4-А,5-Г, 6-Е

Запитання 20

1.   Позначте прізвище вченого, який склав та дослідив ряд активності металів.

варіанти відповідей

Бутлеров

Авогадро

Бекетов

Менделєєв

Запитання 21

1.   Установіть відповідність між реагентом і продуктом реакції.

Реагенти

а.    Na2 O+H2SO4 → 

б.    H2О+СО2→

в.   CaO+H2O→ 

г. NaCl+H2SO4→ 

д.     Na2CO3+ H2SO4→ 

е. H2SіO3→

Продукти реакції

1.   Na2SO4+CO2+H2O

2.   Na2SO4+H2O

3.   Na2SO4+HCl

4.   Na2CO3

5. H2O + SiO3

6.   Ca(OH)2

7. H2O + SiO2


варіанти відповідей

А-3,Б-4,В-5,Г-1,Д-7,Е-6

А-2,Б-3,В-6,Г-1,Д-4,Е-5

А-1,Б-4,В-6,Г-3,Д-1,Е-5

А-2,Б-4,В-6,Г-3,Д-1,Е-7

А-2,Б-1,В-6,Г-1,Д-3,Е-5

Запитання 22

Обсисліть та вкажіть обєм газу, яки виділиться внаслідок взаємодії цинку з хлоридною кислотою кількістю речовини 5 моль

варіанти відповідей

44,8 л

56 л

112 л

67,2 л

Запитання 23

Обчисліть масу нітроген(IV)оксиду, який займає обєм 4,48 л

варіанти відповідей

4,0 г

4,6 г

6,4 г

5,5 г

Запитання 24

Обчисліть кількість молекул ортофосфатної кислоти масою 9,8 г

варіанти відповідей

3⋅1022

6⋅1023

6⋅1022

3⋅1023

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест