30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Паралельне проектування і його властивості (профільний рівень)

Додано: 24 липня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 9 разів
9 запитань
Запитання 1

Чи може паралельною проекцією трапеції бути чотирикутнник А1В1С1Д1, кути якого А1, В11, Д1 відповідно дорівнюють 100, 400,1400, 1700

варіанти відповідей

так

ні

інколи

Запитання 2

Чи може паралельною проекцією паралелограма бути чотирикутник зі сторонами 15см, 15см, 15см, 15см?

варіанти відповідей

так

ні

інколи

Запитання 3

АВСДА1В!С1Д1-куб. При деякому паралельному перенесенні образом точки В є точка С1. Яка точка буде образом точки А при цьому паралельному перенесенні?

варіанти відповідей

А1

Д1

Д

С

Запитання 4

Трикутник А1В1С1-паралельна проекція правильного трикутника АВС. Яка точка буде зображенням центра кола, вписаного у трикутник АВС?

варіанти відповідей

точка перетину медіан трикутника А1В1С1

точка перетину бісектрис трикутника А1В1С1

точка перетину відрізків, які сполучають вершини трикутника А1В1С1 і середини протилежної сторони

точка перетину серединних перпендикулярів до сторін тркутника А1В1С1

Запитання 5

На малюнку точки А1 і С1 -проекції точок А і С на площину β. Пряма АС перетинає цю площину у точці Д. А1С1=12, С1Д=6, АС=8. Знайти СД

варіанти відповідей

4

8

2

неможливо визначити

Запитання 6

Зображенням якого многокутника є трикутник МНК, якщо точка Н належить еліпсу, а МК є діаметр цього еліпса?

варіанти відповідей

рівностороннього трикутника

прямокутного трикутника

ромба

прямокутника

Запитання 7

Указати, яка з наведених планіметричних фігур може бути зображенням трикутної піраміди?

варіанти відповідей

п`ятикутник

чотирикутник як опуклий, так і неопуклий

еліпс

трикутник

Запитання 8

Що є перерізом прямокутного паралелепіпеда, паралельного основі?

варіанти відповідей

ромб

квадрат

прямокутник

паралелограм

Запитання 9

Чи будуть рівними фігурами трикутник і його паралельна проекція на площину, паралельну площині даного трикутника?

варіанти відповідей

так

ні

інколи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест