Перпендикулярність площин. Двогранний кут. Вимірювання відстаней і кутів у просторі. Контрольна робота.

10 запитань
Запитання 1

Двогранний кут дорівнює третині прямого кута. Чому дорівнює лінійний кут цього двогранного кута?

варіанти відповідей

600

150

900

300

Запитання 2

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. АВ = 4 см, AD = 3 см, АА1= 5 см. Чому дорівнює відстань від точки А1 до прямої D1D?

варіанти відповідей

3 см

4 см

5 см

6 см

інша відповідь

Запитання 3

АВСDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед, АВ = 2 см, АD = 7 см, АА1= 5 см. Чому дорівнює відстань між прямими АВ і A1B1?

варіанти відповідей

2 см

7 см

інша відповідь

5 см

3 см

Запитання 4

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. АВ = 3 см, АD = 4 см, АА1= 5 см. Чому дорівнює відстань від точки А до площини (BDD1)?

варіанти відповідей

2,4 см

3 см

5 см

2,5 см

4 см

Запитання 5

Похила утворює з площиною кут 300. Знайдіть цю похилу, якщо проекція похилої дорівнює 6 см.

варіанти відповідей

3 см


4√3 см

9 см

12 см

 8√2 см

Запитання 6

Двогранний кут дорівнює 600. На одній з граней дано точку, яка віддалена від другої грані на 4√3 см. Знайдіть відстань від цієї точки до ребра двогранного кута.

варіанти відповідей


4√2 см

 4√3 см

8 см

16 см

Запитання 7

Відрізок АВ не перетинає площину α, С - його середина. Точка А знаходиться на відстані 10 см від площини α, а точка С - на відстані 6 см від площини α. На якій відстані від площини α знаходиться точка В?

варіанти відповідей

14 см

8 см

5 см

1 см

2 см

Запитання 8

Точка К віддалена від кожної з прямих, що містять сторони квадрата, на 13 см, а від площини квадрата - на 12 см. Знайдіть периметр квадрата.

варіанти відповідей

100 см2

169 см2

144 см2

40 см

Запитання 9

Два рівнобедрених трикутника мають спільну основу завдовжки 8 см. Кут між площинами трикутників дорівнює 600, а їхні площі - 12 см2 і 20 см2. Знайдіть відстань між вершинами трикутників.

Надіслати розв'язок в зошиті

варіанти відповідей

7 і √129

7 і √19

13 і √245

13 і √97

Запитання 10

Якому із запропонованих значень може дорівнювати кут між мимобіжними прямими?

варіанти відповідей

 91°

180°

 0°

42°

 113°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест