23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 16 разів
18 запитань
Запитання 1

АВСDА₁B₁С₁D₁ – куб. Вказати   кут між прямою A₁C і площиною DCC₁.     

варіанти відповідей

∠ A₁CC₁

∠A₁СD

∠A₁CD₁

∠ACВ₁

∠ A₁CА  

Запитання 2

АВСDА'B'С'D' – куб. Знайти кут між прямими АВ' і A'D.

варіанти відповідей

30º

60º

45º

90º

Запитання 3

Кінці ребер куба, які виходять з однієї вершини, сполучено відрізками. Площа трикутника, який при цьому утворився, дорівнює √12 см². Знайти довжину ребра куба.

варіанти відповідей

2√2см

4√2см

2√3см        

4см

2см

Запитання 4

З вершини А квадрата АВСD до його площини проведено перпендикуляр АК завдовжки 6см. Знайти відстань від точки К до вершини С квадрата, якщо його сторона дорівнює 4√2см.

варіанти відповідей

9см

10,5см

17см

14см

10см

Запитання 5

Відрізок завдовжки 10м перетинає площину, його кінці розміщені на відстані 2м і 3м від площини. Знайти кут між даним відрізком і площиною.

варіанти відповідей

30º

45º

60º

arcsin(2/3)

arcсоs(2/5) 

Запитання 6

Із точки поза площиною проведено до неї перпендикуляр довжиною 6см і похилу довжиною 9 см. Знайти довжину проекції похилої.

варіанти відповідей

3√2см

4см 

6√2см

3√5см      

інша відповідь

Запитання 7

Якщо похила вдвічі довша від перпендикуляра, то кут між похилою і її проекцією  дорівнює

варіанти відповідей

45⁰

30⁰

90⁰

150⁰

Запитання 8

Якщо проекція похилої дорівнює довжині перпендикуляра, то кут між похилою і її проекцією дорівнює

варіанти відповідей

60⁰

30⁰

15⁰

45⁰

Запитання 9

Продовж речення, щоб одержати правильне твердження:


Дві площини , що перетинаються під кутом 90° , називаються…

варіанти відповідей

Паралельними

Мимобіжними

Перпендикулярнтми

Мерпендикулярні і мимобіжні

Запитання 10

Якщо з однієї точки простору провести перпендикуляр і похилу до площини,то...

варіанти відповідей

Перпендикуляр завжди довший від похилої

Похила завжди менша від своєї проекції

Похила завжди більша від перпендикуляра.

Запитання 11

Перпендикуляром до площини називають...

варіанти відповідей

Будь-який відрізок прямої,перпендикулярної до площини

Відрізок перпендикулярний до площини

Відрізок перпендикулярної прямої до площини,один кінець якого належить площині

Запитання 12

Пряма перпендикулярна до площини,якщо вона

варіанти відповідей

Перпендикулярна до деякої прямої цієї площини

Перпендикулярна до двох прямих,які перетинаються,цієї площини

Перпендикулярна до двох прямих цієї площини

Запитання 13

Проекція похилої це-...

варіанти відповідей

Відстань між основами похилої та перпендикуляра

Пряма,що сполучає основи похилої та перпендикуляра

Відстань від точки,з якої проведена похила,до заданої площини

Запитання 14

Чи вірно,що довільна пряма , яка лежить в одній з двох взаємно перпендикулярних площин,перпендикулярна до їншої площини?

варіанти відповідей

Так,завжди

Ні,ніколи

Інколи.таке можливе

Запитання 15

Скільки площин перпендикулярних до площини а , можна провести через пряму с,яка перпендикулярна до даної площини а?

варіанти відповідей

Тільки одну площину

Безліч

Жодної

Запитання 16

Чи правильно ,що через похилу до площини не можна провести площину,перпендикулярну до цієї площини?

варіанти відповідей

Так,таку площину не можна провести ніколи

Ні, можна провести завжди

Ніколи не можна провести

Запитання 17

Яку найбільшу кількість попарно перпендикулярних площин можна розмістити в просторі?

варіанти відповідей

4

безліч

3

Запитання 18

Якщо дві площини перпендикулярні до третьої площини ,то їх лінія перетину з цією площиною...

варіанти відповідей

Паралельні

Перетинаються

Паралельні або перетинаються

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест