Перпендикулярність, кути і відстані у просторі

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 12 разів
12 запитань
Запитання 1

Скільки площин проходить через дану точку простору перпендикулярно до даної прямої?

варіанти відповідей

Жодної

Безліч

Одна

Відповідь залежить від розміщення точки

Запитання 2

Якщо пряма, перпендикулярна до однієї з двох паралельних площин, то вона ...

варіанти відповідей

паралельна цій площині

перпендикулярна і до другої

належить цій площині

Запитання 3

Із точки поза площиною проведено до неї перпендикуляр довжиною 6см і похилу довжиною 9 см. Знайти довжину проекції похилої.

варіанти відповідей

3√2см

4см 

6√2см

3√5см      

інша відповідь

Запитання 4

Перпендикуляром до площини називають...

варіанти відповідей

Будь-який відрізок прямої,перпендикулярної до площини

Відрізок перпендикулярний до площини

Відрізок перпендикулярної прямої до площини,один кінець якого належить площині

Запитання 5

Якщо дві площини перпендикулярні до третьої площини ,то їх лінія перетину з цією площиною...

варіанти відповідей

Паралельні

Перетинаються

Паралельні або перетинаються

Запитання 6

Дано прямокутний паралелепіпед АВСDА1В1С1D1 (див. рис.). Зазначте пряму, що є мимобіжною з прямою А1В1.

варіанти відповідей

DC

BC

B1C1

AB

Запитання 7

Площина α перетинає сторони АВ і АС трикутника АВС в точках М і N відповідно, ВСα. Знайдіть ВС, якщо

МN = 1 см; ВММА = 3 ∶ 1.

варіанти відповідей

1 см

2 см

3 см

4 см

Запитання 8

Точки А і В лежать в одній із паралельних площин, точки С і D − у другій. Відрізки АС і ВD перетинаються в точці М (див. рис.). Визначте взаємне розміщення прямих АВ і СD.

варіанти відповідей

мимобіжні

паралельні

перетинаються

установити неможливо

Запитання 9

Відрізок завдовжки 10м перетинає площину, його кінці розміщені на відстані 2дм і 3дм від площини. Знайти кут між даним відрізком і площиною.


варіанти відповідей

30º

45º

60º

arcsin(2/3)

arcсоs(2/5) 

Запитання 10

З вершини А квадрата АВСD до його площини проведено перпендикуляр АК завдовжки 6см. Знайти відстань від точки К до вершини С квадрата, якщо його сторона дорівнює 4√2см.

варіанти відповідей

9см

10,5см

17см

14см

10см

Запитання 11

АВСDА'B'С'D' – куб. Знайти кут між прямими АВ' і A'D.

варіанти відповідей

30º

60º

45º

90º

Запитання 12

Яку найбільшу кількість попарно перпендикулярних площин можна розмістити в просторі?

варіанти відповідей

Чотири

Безліч

Три

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест