23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Підприємство і підприємництво

Додано: 9 листопада 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 5 разів
10 запитань
Запитання 1

Яку діяльність називають підприємництвом:

варіанти відповідей

випуск продукції для задоволення потреб;

випуск продукції для отримання прибутку;

самостійну, ініціативну діяльність з виробництва товарів та надання послуг з метою отримання

        прибутку

Запитання 2

Підприємство – це…

варіанти відповідей

Суб’єкт господарювання, який здійснює виробничу діяльність з метою працевлаштування

        працездатного населення країни.

Суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність виключно на основі приватної власності.

Суб’єкт господарювання, метою якого є виробництво продукції.

Суб’єкт господарювання, який здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою одержання

        відповідного прибутку.

Запитання 3

. Які є види підприємств за організаційною формою:

варіанти відповідей

приватне, колективне, державне;

одноосібне володіння, партнерство, корпорація;

мале, середнє, велике;

жодна з відповідей не є правильною

Запитання 4

Хто з нижче згадуваних суб’єктів може вважатися підприємцем:

варіанти відповідей

власник привілейованих акцій акціонерного товариства;

власних простих акцій акціонерного товариства;

власник облігацій акціонерного товариства;

директор державного підприємства

Запитання 5

   Наведіть приклади виробничого підприємництва

варіанти відповідей

Піцерія

ТЦ "Епіцентр"

Металургійний комбінат

Приватбанк

Запитання 6

Повна відповідальність це

варіанти відповідей

відповідальність в межах свого внеску

відповідальність всім своїм майном

обмежена відповідальність

відповідальність відсутня

Запитання 7

Повна відповідальність характерна для

варіанти відповідей

Корпорацій

Генерального партнерства

Партнерства з обмеженою відповідальністю

Одноосібного володіння

Запитання 8

    Інноваційна функція підприємництва – це

варіанти відповідей

застосування нових технологій

виробництво якісної продукції

меценатство

створення найкращих умов роботи для працівників

Запитання 9

  Які підприємства називають «хребтом» розвинених економік 

варіанти відповідей

Малі

Корпорації

Середні

Малі і середні

Великі і середні

Акціонерні товариства і партнерства

Запитання 10

. За формою власності розрізняють такі підприємства:


варіанти відповідей

приватні, корпорації, державні

одноосібні володіння, партнерства, корпорації

малі, середні, великі

неприбуткові та прибуткові


приватні, колективні, державні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест