Підсумкова К.р. з геометрії 10 кл

Додано: 23 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 439 разів
14 запитань
Запитання 1

На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих паралельна площині (А1В1D1) ?

варіанти відповідей

ВС

C1D

 BD1

 CB1

Запитання 2

На рисунку зображено куб ABCDA1B1C1D1. Яка з наведених прямих перпендикулярна площині (АВD) ?

варіанти відповідей

ВВ1

C1D

 BD

 АС1

Запитання 3

До площини α проведено похилу АС і перпендикуляр АВ. Знайти довжину проекції ВС, якщо АС = 10см, АВ = 8 см ,

варіанти відповідей

1 см

16 см

9 см

6 см

Запитання 4

Знайдіть координати точки С – середини відрізка АВ, якщо А(2;2;-3), В(-4;2;1).

варіанти відповідей

С(3;2;1).

С(8;2;2).

С(-3;2;4).

С(-1;0;-1)

Запитання 5

Площа прямокутника АВСD дорівнює 48 см2, а одна з його сторін - 8 см. Точка М знаходиться на відстані 12 см від площини прямокутника і рівновіддалена від всіх його вершин. Знайдіть довжину відрізка МС.

варіанти відповідей

 21 см

15 см

17 см

13 см

19 см

Запитання 6

Скільки прямих, паралельних до даної площини, можна провести через точку яка не належить даній площині ?

варіанти відповідей

А) одну

Б) безліч

В) жодну

Г) дві

Запитання 7

Знайди довжину відрізка АВ, якщо А(3; -2; 5) і В(-1; 1; 5).

варіанти відповідей

А) 11

Б) √5

В) √17

Г) 5

Запитання 8

Пряма АМ перпендикулярна до площини рівностороннього трикутника АВС. Знайти відстань від точки М до прямої ВС, якщо АМ = 4 см,

АВ = 2√3 см.

варіанти відповідей

А) 7см

Б) 10 см

В) 5 см

Г) 14 см

Запитання 9

Чи рівні вектори А̅В і С̅D, якщо А(1; 6; 4); В(3; 2; 5); С(0; -1; 1); D(2; -5; 2).

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 10

Скільки площин можна провести через пряму і точку, яка їй не належить?

варіанти відповідей

  Одну або безліч

Безліч

Одну

Одну або дві

Запитання 11

Якщо дві точки прямої належать площині, то:

варіанти відповідей

 пряма перетинає дану площину

пряма належить даній площині

пряма не перетинає дану площину

визначити взаємне розміщення прямої і площини не можна

Запитання 12

Дано вектор а̅ (4; 0; -3), b̅ (4;-6;-3). Знайдіть модуль вектора с̅ , якщо с̅= -2а̅+b

варіанти відповідей

 8

 √61

√133

6

Запитання 13

За якого значення х вектори а̅ (3;0;6) і в̅ (-8;7;х) перпендикулярні?

варіанти відповідей

6

2

4

-4

Запитання 14

При якому значенні х вектори а(-6; 3; -5) і в(12; х; 10) будуть колінеарними?

варіанти відповідей

2

0,5

6

-6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест