5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Підсумкова контрольна робота

Додано: 20 травня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 240 разів
9 запитань
Запитання 1

Скільки прямих, паралельних до даної площини, можна провести через точку, що не лежить у цій площині?

варіанти відповідей

Одну

Безліч

Жодну

Жодну або безліч

Запитання 2

Знайдіть відстань між точками М(2;-3;6) і К(1;-1;4).

варіанти відповідей

3

3√3

9

2√3

Запитання 3

Яка з геометричних фігур не може бути паралельною проекцією паралелограма?


варіанти відповідей

ромб

прямокутник

трапеція

відрізок

Запитання 4

Яка з точок належить осі аплікат?


варіанти відповідей

С(0;-7;0)

К(0;0;-9) 

М(8;0;1)

(6;0;0)

Запитання 5

Точка А віддалена від площини α на 12 см. З цією точки проведено до площини α похилу АВ завдовжки 13 см. Знайдіть довжину проекції похилої АВ на площину α.


варіанти відповідей

5 см

1 см

6 см

√313 см

Запитання 6

Яка з точок симетрична точці А(-3; 4; 1) відносно площини ХУ?

варіанти відповідей

С(3;4;1)

К(-3;-4;1)

М(-3;4;-1)

Р(3;-4;1)

Запитання 7

З деякої точки простору проведено до площини дві похилі. Одна із них дорівнює 24 см і утворює з площиною кут 30°. Знайдіть довжину іншої похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 5 см.


варіанти відповідей

12 см

13 см

10 см

15 см

Запитання 8

А(-2;3;1), В(-3;1;5), С(4;-1;3) – вершини паралелограма АВСD. Знайдіть довжину діагоналі ВD. 


варіанти відповідей

10

5

12

6

Запитання 9

Площа ромба 144√2 см², а один із кутів 45⁰. Точка простору віддалена від усіх сторін ромба на 10 см. Знайдіть відстань від даної точки до площини ромба.

варіанти відповідей

6 см

8 см

10 см

12 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест