Підсумкова контрольна робота з геометрії за курс 11 класу

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 11 разів
12 запитань
Запитання 1

Скільки різних площин можуть визначати три паралельні прямі a, b, c?

варіанти відповідей

Тільки одну

Одну або дві

Одну або три

Тільки три

Запитання 2

Скільки площин, паралельних заданій площині, можна провести через точку, що не належить цій площині?

варіанти відповідей

Одну

Дві

Безліч

Жодної

Запитання 3

Об’єм куба дорівнює 64 м3. Знайдіть площу однієї грані куба.

варіанти відповідей

4 см2

8 см2

16 см2

32 см2

Запитання 4

Основою піраміди є прямокутник зі сторонами 3 см і 4 см, а висота піраміди дорівнює 6 см. Обчисліть об’єм піраміди.

варіанти відповідей

72 см3

24 см3

36 см3

54 см3

Запитання 5

Площа сфери дорівнює 36π см2. Чому дорівнює об’єм кулі такого самого радіусу?

варіанти відповідей

36π см3

108π см3

27π см3

48π см3

Запитання 6

Осьовим перерізом циліндра є квадрат, а осьовим перерізом конуса —рівносторонній трикутник. Знайдіть площу повної поверхні циліндра, якщо радіуси основ циліндра й конуса рівні, а площа повної поверхні конуса дорівнює 48π см2.

варіанти відповідей

48π см2

96π см2

108π см2

84π см2

Запитання 7

Радіус основи циліндра дорівнює 4 см, а радіус основи конуса — 6 см. Знайдіть відношення об’єму конуса до об’єму циліндра, якщо їхні висоти рівні.

варіанти відповідей

3:2

1:3

1:1

3:4

Запитання 8

Обчисліть площу бічної поверхні правильної шестикутної піраміди, сторона основи якої дорівнює 8 см, а апофема — 12 см.

варіанти відповідей

288 см2

576 см2

144 см2

192 см2

Запитання 9

Точка K не належить площині квадрата ABCD, KO — перпендикуляр

до площини квадрата, точка O — центр вписаного в квадрат кола. Знайдіть

відстань від точки K до середини сторони AB, якщо DO = 8 см, KO = 7 см.

варіанти відповідей

9 см

18 см

14 см

12 см

Запитання 10

Трикутник зі сторонами 13 см, 14 см і 15 см обертається навколо середньої сторони. Чому дорівнює об’єм утвореного тіла обертання?

варіанти відповідей

255π см3

196π см3

586π см3

672π см3

Запитання 11

Висота правильної чотирикутної призми дорівнює 4 см, а її об’єм — 144 см3. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, основа якого є колом, вписаним в основу призми, а висота дорівнює висоті призми.

варіанти відповідей

24π см2

288π см2

28π см2

42π см2

Запитання 12

Осьовим перерізом циліндра є квадрат, діагональ якого дорівнює 8 см. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра.

варіанти відповідей

16π см2

48π см2

32π см2

96π см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест