Підсумкові тести. Геометрія 10 клас

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 21 раз
16 запитань
Запитання 1

Знайдіть координати вектора с̅ , якщо с̅= -2а̅ і а̅(4; -2; 0)

варіанти відповідей

с̅(−8;4; 0)

с̅(2; -2; 0)

с̅(4; -6; 0)

с̅(1; -2; 0)

Запитання 2

Знайдіть модуль вектора а̅(-5; 1; 2)варіанти відповідей

8

30

√30

√8

Запитання 3

Знайдіть координати точки С – середини відрізка АВ, якщо А(1;2;3), В(-3;2;1).

варіанти відповідей

С(3;2;1).

С(8;2;2).

С(-3;2;4).

С(-1;2;2)

Запитання 4

Яка з точок А(7;9;0); В(0;-8;6); С(-4;0;5) належіть координатній площині xz ?

варіанти відповідей

Точка А

Точка В

Точка С

Жодна з даних точок

Запитання 5

Знайдіть різницю векторів с̅=а̅-в̅, якщо а̅(2; 7;-4) і в̅(-1; 5; 3)варіанти відповідей

с̅(-3;2;;-7)

с̅(3;-2;;-1)

с̅(3;2;;-7)

с̅(-8;12;;-7)

Запитання 6

Знайдіть довжину відрізка СД, якщо С(6;-3;2) , Д(4;1;4).

варіанти відповідей

24

2√6

8

4√6

Запитання 7

Яка з точок належіть осі Оx ?

варіанти відповідей

А(7;9;0)

В(0;-8;6)

С(-1;0;0)

Д(6; -4;0)

Запитання 8

Знайдіть модуль вектора 3а̅, якщо а̅(4; -4; 2)


варіанти відповідей

9

6

12

18

Запитання 9

При якому значені n вектора a̅(4;2n-1; -1) і b̅(4; 9-3n;-1) рівні?

варіанти відповідей

2

-2

8

-8

Запитання 10

При якому значені n вектора a̅(8;-12; 20) і b̅(2; n;5) колінеарні?

варіанти відповідей

3

-3

-4

Такого значення не існує

Запитання 11

При якому додатному значенні р модуль вектора а(р;-2;1) дорівнює 3?

варіанти відповідей

√2

4

6

2

Запитання 12

Дано вектори а̅ (3;-6;2 і в̅ (8;4;5). Знайти скалярний добуток а̅ ⋅в̅.

варіанти відповідей

-17

0

10

-3

Запитання 13

За якого значення х вектори а̅ (3;0;6) і в̅ (-8;7;х) перпендикулярні?

варіанти відповідей

6

4

2

-4

Запитання 14

Знайти кут між векторами а̅ (1;0;-1) і в̅ (0;-1;1)

варіанти відповідей

60о

120о

45о

135о

Запитання 15

Сторона рівностороннього трикутника АВС дорівнює 4 см. Знайти скалярний добуток векторів А̅В̅ ⋅В̅С̅.

варіанти відповідей

8

-8

4

-4

Запитання 16

Кут між похилою АС=20см і перпендикуляром АВ, проведених до площини α складає ∠САВ=60о. Знайти значення перпендикуляра АВ?

варіанти відповідей

10 см

12 см

8 см

14 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест