24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Податкова система (Акцизний податок, ПП)

Додано: 9 грудня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
20 запитань
Запитання 1

Які товари не належать до підакцизних товарів?


варіанти відповідей

Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво 

Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну

Ювелірні вироби

Продовольче зерно 

Запитання 2

Як називається податок, який стягує митниця на товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України?

варіанти відповідей

Акцизний податок

Мито

Податок на прибуток

Податок на додану вартість

Запитання 3

Базова ставка податку на прибуток підприємств становить:

варіанти відповідей

18%

22%

20%

19%

Запитання 4

Як визначається сума податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті до Державного бюджету України?

варіанти відповідей

Як загальна сума коштів, нарахована платником податку на додану вартість у звітному періоді

Як різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду

Як добуток вартості реалізованого товару, виробленого на митній території України, на ставку податку

Як добуток прибутку на ставку податку 

Запитання 5

Акцизний податок – це:

варіанти відповідей

Податок на доходи фізичних та юридичних осіб

Непрямий податок на споживання окремих видів товарів, визначених податковим кодексом як підакцизні, що включається до ціни цих товарів

Прямий податок на підакцизні товари

Прямий податок на тютюнові вироби

Запитання 6

Документ, який подає платник податків контролюючому органу в строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та сплата податкового зобов’язання – це:


варіанти відповідей

Баланс

Податкова декларація

Акт перевірки

Платіжне доручення

Запитання 7

Базовий податковий період – це:

варіанти відповідей

Період, за який платник сплачує гроші до бюджету

Момент подання податкової декларації

Період, за який платник податків зобов’язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації та сплачувати до бюджету суми податків та зборів

Період подання звітів та розрахунків

Запитання 8

Платниками акцизного податку є: 

варіанти відповідей

Сільськогосподарські товаровиробники, в яких частка сільськогосподар­ського виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75% від загального обсягу продаж

Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку 

Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними

Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України 

Запитання 9

Які існують види ставок акцизного податку?

варіанти відповідей

Прості й складні

Адвалорні, специфічні

Адвалорні та специфічні одночасно

Базові й граничні

Запитання 10

Як визначити суму акцизного податку, якщо ставка встановлена у євро?


варіанти відповідей

Вартість продукції помножити на ставку 

Кількість товару помножити на ставку

Базу оподаткування помножити на ставку і на курс євро 

Митну вартість товару помножити на ставку

Запитання 11

Які строки подання до відповідних контролюючих органів декларації з акцизного податку?


варіанти відповідей

Один раз на рік

Щомісяця не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним

Щокварталу не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом

За кожною поставкою продукції

Запитання 12

Платниками мита є:

варіанти відповідей

Фізичні особи, які здійснюють переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів

Юридичні особи, які здійснюють переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів

Будь-які юридичні або фізичні особи, котрі здійснюють переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, що підлягають митному оподаткуванню

Будь-які юридичні або фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю

Запитання 13

Платники податку на прибуток з-поміж резидентів:

варіанти відповідей

Суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами 

Сільськогосподарські товаровиробники, в яких частка сільськогоспо­дарського виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%

Фізичні особи-резиденти, що здійснюють діяльність та отримують доходи на території України


Фізичні особи-нерезиденти

Запитання 14

Об’єктами оподаткування під час обчислення сум акцизного податку є операції з: 

варіанти відповідей

Постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

Надання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами

Ввезення підакцизних товарів на митну територію України

Реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів

Запитання 15

Під час обчислення акцизного податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є: 

варіанти відповідей

Вартість реалізованого товару, виробленого на митній території України, та вартість товарів, що ввозяться на митну територію України

Вартість виробленої на митній території України продукції

Величина продукції, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму або в інших натуральних показниках 

Вартість виробленої на митній території України продукції та величина продукції, визначена в натуральних показниках

Запитання 16

Під час обчислення акцизного податку із застосуванням специфічних ставок базою оподаткування є:


варіанти відповідей

Вартість реалізованого товару, виробленого на митній території України 

Вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України

Величина продукції, визначена в натуральних показниках 

Вартість реалізованого товару, виробленого на митній території України, вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України

Запитання 17

Як визначається прибуток, як об’єкт оподаткування  податком на прибуток:


варіанти відповідей

Шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ

Різниця між доходами та витратами підприємства

Різниця між виручкою від реалізації продукції та собівартістю реалізації

Різниця між ціною продажу та ціною придбання

Запитання 18

Підприємство реалізувало 500 л. горілки «Княжий келех» (40% спирту). Яка буде сума акцизного податку при ставці 126,96 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту:

варіанти відповідей

25392 грн.

63480 грн.

5078,4 грн.

2539200 грн.

Запитання 19

Яку суму податку на прибуток підприємство повинно сплатити, якщо сума доходу за звітний рік склала 250000 грн. ( в т.ч. ПДВ) витрати 48000 грн.?


варіанти відповідей

28859,94 грн.

36360 грн.

37499,94 грн.

53640 грн.

Запитання 20

Податковий агент – це:

варіанти відповідей

Особа, на яку покладені обов’язки з обчислення та перерахування податків до бюджету від імені та за рахунок коштів платника

Особи, які ведуть облік платників податків

Особи, які подають контролюючим органам звітність

Особи, які надають консультації платникам податків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест