Повторення початкових понять про органічні речовини .Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин).

12 запитань
Запитання 1

Алкани мають зв'язки

варіанти відповідей

Одинарні

 


  Подвійні  Потрійні


  Не мають

Запитання 2

Вкажіть ряд, в якому всі формули належать алканам

варіанти відповідей

С4Н10, С3Н6, С7Н14, С16Н34

 С5Н12, С4Н8, С15Н32, С10Н20

С12Н26, С2Н6, С9Н20, С7Н16

С2Н6, С8Н18, С6Н6, С3Н6

Запитання 3

Вставте формулу в рівняння реакції

... + 5О2 → 3СО2 + 4Н2О

варіанти відповідей

С7Н16

С2Н6

 С3Н8

С5Н12

Запитання 4

Що виражає рівняння реакції

С2Н6 + Сl2 → С2Н5Сl + НСl

варіанти відповідей  хлорування етану

 


повне окиснення етану

   

  хлорування метану

Запитання 5

Вкажіть насичені вуглеводні, які за звичайних умов є газами

варіанти відповідей


  етан

 

  октан

  

 

  метан

 

 

  пропан

 

 бутан

 

 гексан

  

Запитання 6

Оберіть формулу гексану

варіанти відповідей  С6Н14


С7Н14

    С5Н12

 

Запитання 7

Серед запропонованих формул вуглеводнів, вкажіть формули алкенів

варіанти відповідей

 С5Н10     

  

 

  С4Н8     

  

    

  С5Н8   

   

 

   С5Н12   


 

  С2Н4

Запитання 8

До алкенів належать вуглеводні з

варіанти відповідей


  одним подвійним та одним потрійним зв’язком 


  потрійним зв’язком 

   

одним подвійним зв’язком

 


  двома подвійними зв’язками

  

Запитання 9

Для етиленових вуглеводнів характерні реакції

варіанти відповідей


  заміщення, окиснення

  


  приєднання, обміну

  


  заміщення, обміну

приєднання, окиснення

  

Запитання 10

Приєднання молекули водню до алкену називається реакцією

варіанти відповідей


  Гідрування

Гідратації

 

  Галогенування

  


  Ізомеризації

 

Запитання 11

Вкажіть групу речовин, що взаємодіють з етеном

варіанти відповідей

О2, NaOH, H2

   


   HBr,CaO, H2

   


   H2, Br2, О2

 


  NaCl, HBr,О2

Запитання 12

Проаналізуйте твердження. Які з них правильні?

І. Основний компонент природного газу - метан.

ІІ. Усі атоми у молекулі етену перебувають в одній площині.


варіанти відповідей

правильне лише перше твердження

обидва твердження неправильні

обидва твердження правильні

правильне лише друге твердження

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест