Повторення. Відстані та кути у просторі

Додано: 7 червня 2022
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 86 разів
10 запитань
Запитання 1

ABCDEFGH - прямокутний паралелепіпед, AB = 12 см, BF = 3 см, FG = 6 см.

Чому дорівнює відстань від прямої FG до площини ABC?

варіанти відповідей

6

12

3

3√2

Запитання 2

Похила утворює з площиною кут 45⁰. Знайдіть довжину похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 8√2 см.

варіанти відповідей

256

16

8√3

64

Запитання 3

Двогранний кут дорівнює 60⁰. На одній із граней дано точку, яка знаходиться на відстані 6√3 см від ребра двогранного кута. На якій відстані знаходиться ця точка від другої грані двогранного кута?

варіанти відповідей

6

27

12

9

9√3

Запитання 4

Кінці відрізка АВ, що не перетинає площину β знаходяться на відстанях 13 см і 25 см від цієї площини. на якій відстані від площини знаходиться середина цього відрізка?

варіанти відповідей

19

15

26

50

Запитання 5

АВСDА₁В₁С₁D₁ куб. Яка величина кута між прямими А1В1 і С₁С,?

варіанти відповідей

0⁰

120⁰

60⁰

90⁰

неможливо визначити, оскільки ці прямі не перетинаються

Запитання 6

АВСDА₁В₁С₁D₁ куб. Яка величина кута між прямими АВ і A1С1,?

варіанти відповідей

45⁰

120⁰

60⁰

90⁰

 неможливо визначити, оскільки ці прямі не перетинаються

Запитання 7

Площини рівносторонніх трикутників ABC i ADC перпендикулярні. ВМ - медіана Δ АВС, ВМ=5 см. Обчисліть довжину відрізка BD.


варіанти відповідей

10

5

5√2

√5

Запитання 8

Діагональ грані куба дорівнює 4√2 см. Знайдіть відстань між паралельними гранями куба.

варіанти відповідей

4

2

4√2

4√3

серед наведених нема правильної відповіді

Запитання 9

Точка М віддалена від кожної сторони квадрата на 13 см.а від площини квадрата - на 12 см. Знайдіть площу квадрата.

варіанти відповідей

100

200

100√2

200√3

інша відповідь

Запитання 10

Знайти кут між прямою АС та площиною α, якщо СВ=3√3см, а АС= 6 см.

варіанти відповідей

30°

45°

60°

неможливо визначити кут

90°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест