16 квітня о 18:00Вебінар: Викладання трудового навчання в умовах карантину

С3В6 «Основи господарського права України», «Основи аграрного права України», «Основи земельного та екологічного права України»

Додано: 11 листопада 2019
Предмет: Правознавство, 11 клас
Тест виконано: 59 разів
6 запитань
Запитання 1

Назвіть метод правового регулювання в екологічному праві. 

варіанти відповідей

А. Імперативний.

Б. Диспозитивний.

В.Заохочувальний.

Г. Комплексний.

Запитання 2

Установіть відповідність між цільовим призначенням та категоріями земель в Україні.

 

1. Землі, що використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів.

2. Ділянки суші та водного простору, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову цінність.

3. Землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються для профілактики захворювань.

4. Городища, кургани, давні поховання, мегаліти, наскальні зображення, поля давніх битв, залишки фортець та інше.

А. Землі оздоровчого призначення 

Б. Землі лісового фонду.

В. Землі історико-культурного

призначення.

Г. Землі рекреаційного призначення.

Ґ. Землі природно-заповідного фонду.

 

варіанти відповідей

1Б 2Ґ 3А 4В

1Г 2Ґ 3А 4В

1А 2Ґ 3Б 4В

1Г 2А 3Ґ 4В

Запитання 3

Документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання на провадження зазначеного в ньому ваду господарської діяльності протягом визначеного терміну називається....

 

варіанти відповідей

а) Ліцензія.

б) Сертифікат. 

в) Патент.

Запитання 4

Монопольним становищем суб'єкта господарювання визнається....

 

варіанти відповідей

а) Домінуюче становище. 

б) Частка якого на ринку певного товару перевищує 35%.

в) Частка якого на ринку певного товару 100%.

Запитання 5

Які з названих обмежувачів принципу свободи підприємницької діяльності є загальними?

 

варіанти відповідей

а) обов'язковість державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;

б) необхідність ліцензування окремих видів підприємницької діяльності;

в) можливість здійснення окремих видів підприємницької діяльності в певних організаційно-правових формах;

г) дотримання вимог екологічного, трудового та іншого законодавства;

д) дотримання прав та законних інтересів інших осіб;

е) необхідність укладення між засновниками майбутньої організації установчого договору;

є) отримання згоди антимонопольних органів на започаткування підприємницької діяльності.

Запитання 6

Приватизація державного майна здійснюється шляхом:

 

варіанти відповідей

а) Продажу на аукціоні. 

б) Продажу за конкурсом. 

в) Викупу однією особою.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест