19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Спирти

Додано: 21 листопада 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Спирти
17 запитань
Запитання 1

Загальна формула насичених одноатомних спиртів:

варіанти відповідей

СnH2n+1OH

СnH2nOH

СnH2n+2OH

СnH2n-2OH

Запитання 2

Хімічній формулі С2H5OH відповідають назви:

варіанти відповідей

пропанол

бутанол

етанол

метанол

етиловий

винний

пропиловий

медичний

Запитання 3

Гомологами етанолу є:

варіанти відповідей

метаналь

пропан

пропанол

бутен

бутанол

Запитання 4

Продуктами повного згоряння спиртів є:

варіанти відповідей

вуглекислий газ

чадний газ і вода

вуглекислий газ і кисень

вода і вуглекислий газ

Запитання 5

При взаємодії етанолу з натрієм утворюється:

варіанти відповідей

натрій етилат і вода

натрій етилат і водень

натрій гідрокал і вуглекислий газ

натрій етилат

Запитання 6

Реакція відщеплення води від молекули спирту при високій t° має назву:

варіанти відповідей

дегідратація

гідрування

етерифікація

гідратації

Запитання 7

Вкажіть суму коефіцієнтів в реакції горіння етанолу :

варіанти відповідей

8

7

9

19

Запитання 8

Багатоатомні спирти - це сполуки, що містять у своєму складі:

варіанти відповідей

гідроксильну групу і велику кількість атомів Карбону

дві і більше гідроксильні групи, сполучені з вуглеводневим радикалом

дві гідроксильні та альдегідні групи

гідроксильну і карбоксильну групи

Запитання 9

Якісна реакція на гліцерин - це взаємодія з:

варіанти відповідей

кальцій гідроксидом

купрум (∥) оскидом

купрум (∥) гідроксидом

купрум (І) оксидом

Запитання 10

Метанол використовується в різних галузях, окрім:

варіанти відповідей

органічного синтезу

хімічній промисловості

харчової промисловості

виробництва пластмас і каучуку

Запитання 11

Формула метанолу:

варіанти відповідей

СH3OH

C2H5OH

C4H9OH

C5H11OH

Запитання 12

Дуже отруйним спиртом є:

варіанти відповідей

Метанол

Етанол

Пропанол

Бутанол

Запитання 13

Ці спирти використовують у період епідемії коронавірусу як антисептики та для зменшення шкідливої дії антисептиків на шкіру:

варіанти відповідей

метанол та етанол

етанол та бутанол

метанол та гліцерол

етанол та гліцерол

Запитання 14

Вкажіть назву функціональної групи спиртів:

варіанти відповідей

карбонільна група

карбоксильна група

гідроксильна група

альдегідна група

Запитання 15

Вкажіть назву речовини, яка в разі потрапляння в людський організм навіть у незначній кількості може спричинити сліпоту та навіть смерть:

варіанти відповідей

гліцерин

етанол

метанол

пропанол

Запитання 16

Оберіть ті хімічні реакції, які притаманні одноатомним спиртам:

варіанти відповідей

горіння

термічний розклад

галогенування

гідрогалогенування

гідратація

дегідратація

гідрування

Запитання 17

При взаємодії 0,46 г насиченого одноатомного спирту з натрієм виділилось 0,112 л водню. Визначте формулу спирту.

варіанти відповідей

СН3ОН

С3Н7ОН

С2Н5ОН

СН2ОН - СН2ОН

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест