9 клас. Сучасна модель атома. Ізотопи.

Додано: 8 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Чи правильним є твердження: "Протони мають позитивний електричний заряд, нейтрони не мають заряду".

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 2

З яких частинок складається атомне ядро?

варіанти відповідей

протонів та нейтронів

протонів та нуклонів

Запитання 3

Як називають сумарну кількість протонів і нейтронів в атомі?

варіанти відповідей

нуклонним (масовим) числом

зарядовим (протонним) числом

Запитання 4

Як називають різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів?

варіанти відповідей

нуклонами

ізотопами

Запитання 5

Як називаються сили, які діють між протонами й нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер?

варіанти відповідей

силами взаємодії

ядерними силами

Запитання 6

Атом складається з

варіанти відповідей

протонів і нейтронів

протонів і електронів

протонів , нейтронів та електронів

Запитання 7

Модель атома відкрив

варіанти відповідей

Резерфорд

Томсон

Ленард

Запитання 8

У ядрі атома Літію електронів

варіанти відповідей

5

3

7

Запитання 9

Порядковий номер елемента вказує на кількість

варіанти відповідей

протонів

електронів

нейтронів

Запитання 10

Ядро має заряд

варіанти відповідей

негативний

позитивний

не має заряду

Запитання 11

Ізотопами називають атоми, ядра яких мають

варіанти відповідей

однакову кількість протонів і нейтронів

різні заряди, однакову масу

однакові заряди, однакову масу

 однакові заряди, різну масу

Запитання 12

У ядрі атома 5 протонів і 6 нейтронів. Скільки електронів в атомі?


варіанти відповідей

 1 електрон

6 електронів

5 електронів

11 електронів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест