Текст і його основні ознаки. Будова тексту. Мікротема й абзац

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 202 рази
9 запитань
Запитання 1

Текст - це...

варіанти відповідей

повідомлення, яке складається з ланцюга речень-висловлювань, не об’єднаних в єдине ціле задумом, ідеєю

група речень, об*єднаних між собою темою, основною думкою та граматично

окремі слова чи сполучення слів, об'єднані граматично

Запитання 2

Виберіть УСІ основні ознаки тексту

варіанти відповідей

наявність теми й основні думки

наявність складних безсполучникових речень

наявність двох і більше речень

пов*язаність речень за змістом

відсутність абзаців

послідовність та завершеність викладу

граматичний зв*язок між реченнями

складається з односкладних речень

Запитання 3

Тема тексту - це ...

варіанти відповідей

це те головне, що автор стверджує, до чого він закликає, чого навчає

це те, про що в ньому йдеться

це підсумок усього сказаного

Запитання 4

Основна думка тексту - це...

варіанти відповідей

це частина загальної теми

це частина тексту, об*єднана однією мікротемою

це те головне, що автор стверджує, до чого він закликає, чого навчає

Запитання 5

Мікротема - це ...

варіанти відповідей

підсумок усього сказаного

частина загальної теми

частина тексту

Запитання 6

Слова, які мають історичне смислове навантаження, називаються...

варіанти відповідей

тематичними

найважливішими

ключовими

Запитання 7

Абзац - це ...

варіанти відповідей

найважливіша інформація мікротеми

частина тексту, об*єднана однією мікротемою

частина загальної теми

Запитання 8

З чого складається текст (структура тексту)?

варіанти відповідей

вступу (зачину), теми, мікротеми, кінцівки

теми, основної думки, мікротеми, абзацу

вступу (зачину), основної частини, кінцівки

Запитання 9

Прочитайте вірш:

Ти не лукавила зо мною,

Ти другом, братом і сестрою

Сіромі стала. Ти взяла

Мене, маленького, за руку

І в школу хлопця одвела

До п’яного дяка в науку.

— Учися, серденько, колись

З нас будуть люде, — ти сказала.

А я й послухав, і учивсь,

І вивчився. А ти збрехала.

Які з нас люде? Та дарма!

Ми не лукавили з тобою,

Ми просто йшли; у нас нема

Зерна неправди за собою.

Ходімо ж, доленько моя!

Мій друже вбогий, нелукавий!

Ходімо дальше, дальше слава,

А слава — заповідь моя.


Визначте тему цього вірша.

варіанти відповідей

зображення вогника у батьківському домі — символу добра, злагоди, родини

розповідь поета про власну життєву долю, яка не лукавила до митця

розповідь автора про нероздільне кохання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест