Рівняння площини, сфери.Перетворення у просторі .

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 90 разів
9 запитань
Запитання 1

Яка з точок симетрична точці А(1;2;3) відносно початку координат

варіанти відповідей

В(-1;2;3)

 С(1;2;-3)

 М(-1;-2;-3)

 К(1;2;-3)

Запитання 2

Знайти координати точки, симетричної точці А(6;3;-2) відносно площини xy

варіанти відповідей

B(6;-3;2)

 C(-6;3;2)

D(6;3;2)

 G(-6;3;-2)

Запитання 3

Які координати точки, симетричної точці М(3;2;1) відносно осі Оу

варіанти відповідей

А(3;2;-1)

 В(-3;2;1)

С(-3;2;-1)

D(-3;-2;1)

 G(-1;2;-3)

Запитання 4

При паралельному перенесенні точка А(-2;3;7) перейшла в точку В(0;-1;4). У яку точку при такому паралельному перенесенні переходить точка С(0;4;-2)

варіанти відповідей

(1;0;-2)

 (2;0;-5)

 (-5;1;6)

(-4;7;0)

Запитання 5

Укажіть координати центра і радіус сфери (х-2)2+ у2+(z+1)2=25

варіанти відповідей

(2;0;-1), 5

(2;0;-1), 25

(-2;0;1), 5

(2;0;-1), 625

Запитання 6

Сфера з центром у точці А задана рівнянням (х + 1)2 + (у - 5)2 + (z - 7)2 = 4.

Знайдіть координати точки А.

варіанти відповідей

варіанти відповідей

А(1; 5; 7)

А(-1; 5; 7)

 А(1; -5; -7)

 А(-1; -5; -7)

Запитання 7

Діаметр сфери з центром у точці В(-2; 1; -9) дорівнює 6. Складіть рівняння цієї сфери.  

варіанти відповідей

(х - 2)2 + (у + 1)2 + (z - 9)2 = 36

(х - 2)2 + (у + 1)2 + (z - 9)2 = 9

 (х + 2)2 + (у - 1)2 + (z + 9)2 = 36

(х + 2)2 + (у - 1)2 + (z + 9)2 = 9

Запитання 8

Площина α задана рівнянням 2х - 3у + z -6 = 0.

Виберіть ПРАВИЛЬНІ твердження.

варіанти відповідей


точка А(-1; 1; 3) належить площині α

 Точка перетину площини α з віссю ординат має координати (-2; 0; 0)

Площини α та β паралельні. Площина β задана рівнянням 8х - 12у + 4z - 3=0

Точка перетину площини α з віссю абсцис має координати (3; 0; 0)


Запитання 9

Який вектор нормалі до площини х+у-2z=0

варіанти відповідей

(0;0;-2)

(1;1;-2)

(-1;-1;2)

(1;1;0)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест